Menu
Město Podbořany
Podbořany

Památková péče

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Datum: 30. 1. 2017

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Národní kulturní památky

Datum: 27. 2. 2013

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče plní dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky.

Chráněná území

Datum: 27. 2. 2013

Přehled chráněných území ve správním obvodu ORP Podbořany.

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Datum: 27. 2. 2013

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni.

Legislativa na úseku památkové péče

Datum: 27. 2. 2013

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úseku státní památkové péče.

Kulturní památky

Datum: 27. 2. 2013

Přehled kulturních památek ve správním obvodu ORP Podbořany.