Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Památková péče

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Datum: 30. 1. 2017

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Národní kulturní památky

Datum: 27. 2. 2013

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče plní dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky.

Chráněná území

Datum: 27. 2. 2013

Přehled chráněných území ve správním obvodu ORP Podbořany.

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Datum: 27. 2. 2013

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni.

Legislativa na úseku památkové péče

Datum: 27. 2. 2013

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úseku státní památkové péče.

Kulturní památky

Datum: 27. 2. 2013

Přehled kulturních památek ve správním obvodu ORP Podbořany.