Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Hlubany

V roce 1321 daroval Plichta ze Žerotína klášteru klarisek v Panenském Týnci určitý majetek. Na listině vystupují jako svědkové Fremunt a Bušek z Hluban, což je zároveň první písemná zmínka o obci. Její název se vysvětluje jako ves Hlubanů, tj. lidí bydlících v hloubce, zde zřejmě při Doláneckém potoce.

Hlubany

Nejvýznamnější památkou v Hlubanech je zbytek gotické tvrze. Postavena byla asi ve 2. polovině 14. století rytířem Buškem z Hluban nebo jeho synem Jindřichem. Tvořila ji obytná jednopatrová věž, postavená na ostrůvku obklopeném vodním příkopem. Po jeho obvodu probíhala hradební zeď. Do tvrze se přicházelo po dřevěném mostě, zbořeném v 19. století. Tvrz byla správním centrem malého panství, kam kromě vesnice s hostincem patřil poplužní dvůr, ovčín, mlýn, několik rybníků a rozsáhlé pozemky včetně lesů. Vrchnost rovněž pěstovala chmel, pivovar však v Hlubanech nevznikl. Za husitských válek na tvrzi sídlil straník císaře Zikmunda Jetřich z Kladna. Z tohoto důvodu někdy před rokem 1433 hlubanskou tvrz oblehla a dobyla městská hotovost ze Žatce. Tvrz, v jejíž držbě se vystřídalo několik šlechtických rodů, sloužila jako rezidenční sídlo majitelů do poloviny 17. století. Po připojení k panství Krásný Dvůr v roce 1649 zde bydleli vrchnostenští úředníci, pak se používala jako sýpka, až byla nakonec opuštěna a začala chátrat.

Hlubany

V polovině 17. století, kdy Hlubany zakoupil Heřman Černín z Chuděnic, zde hospodařilo 18 sedláků s německými jmény, kteří byli živi z pěstování pšenice a chovu dobytka. V 1. polovině 19. století tu byl vrchnostenský dvůr a jedna hospoda. Roku 1828 zde ve 36 domech žilo 213 obyvatel.

K velké změně v životě obce došlo v roce 1875, kdy zde bratři Kristián a Gustav Martinové zřídili porcelánku. Zpočátku tam bylo zaměstnáno jen osm dělníků, počátkem 20. století už přes 200. Zboží továrny šlo dobře na odbyt; měla sklady mj. v Hamburku, Londýně, Barceloně a Melbourne.
Nejvíce obyvatel měly Hlubany v roce 1930 - celkem 752.

Hlubany