Menu
Město Podbořany
Podbořany

Obor finanční

Seznam osob a kontaktní spojení (Odbor finanční)

Dana Albrechtová

  Dana Albrechtová referent odboru – příjmy, fakturace, MP z ubytovací kapacity, MP ze psů - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)
Telefon: 415 237 563 (pevná linka)
E-mail: albrechtova@podborany.net (oficiální e-mail)

Ing. Veronika Bašová

  Ing. Veronika Bašová referent dotačních titulů - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2. patro, Dveře č.: 303)
Telefon: 415 237 593 (pevná linka)
E-mail: basova@podborany.net (oficiální e-mail)

Bc. Simona Gaschová, DiS.

  Bc. Simona Gaschová, DiS. tajemnice komise péče o občany - Komise péče o občany
referent odboru – vymáhání pohledávek - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 304)
Telefon: 415 237 523 (pevná linka)
E-mail: gaschova@podborany.net (oficiální email)

Ing. Lucie Harvánková

  Ing. Lucie Harvánková tajemnice finančního výboru - Finanční výbor zastupitelstva
vedoucí odboru – rozpočet, závěrečný účet, smlouvy pro příjemce veřejné finanční podpory - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 301)
Telefon: 415 237 561 (pevná linka)
E-mail: harvankova@podborany.net (oficiální email)

Iveta Kloučková

  Iveta Kloučková referent odboru – mzdy, personalistika - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 303)
Telefon: 415 237 564 (pevná linka)
E-mail: klouckova@podborany.net (oficiální email)

Iva Slezáková

  Iva Slezáková referent odboru – výdaje, přefakturace - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)
Telefon: 415 237 569 (pevná linka)
E-mail: slezakova@podborany.net (oficiální email)