Menu
Město Podbořany
Podbořany

Důležité kontakty

Tísňové volání

150 hasičský záchranný sbor

155 zdravotnická záchranná služba

158 Policie České republiky

777 214 650 Městská policie Podbořany

112 jednotné evropské číslo tísňového volání

Co potřebuje vědět operační středisko (dispečink), když ho voláte?

  • co, kdy a kde se stalo
  • počet postižených, případně druh zranění, popis zdravotního stavu
  • orientační body místa události (kostel apod.) 
  • počasí v místě události (viditelnost, sjízdnost, vítr apod.)
  • kdo volá - jméno, číslo telefonu

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Místní důležitá čísla

 

Požární stanice 950 413 111
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 415 215 579
Policie ČR 974 445 200
Úřad práce - dislokované pracoviště Podbořany 950 134 220
Finanční úřad 415 237 811
Infocentrum 775 762 141
Základní škola 415 214 102
Základní škola T.G.Masaryka 415 214 022
Základní umělecká škola 415 214 214
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 415 237 710
Muzeum Volyňských Čechů
Městské muzeum
775 762 141
Městská knihovna 415 214 149
Hotel Národní dům 723 688 003
Kulturní dům 415 214 111
Domov pro seniory 415 214 423
Dům s pečovatelskou službou 415 214 603
Nemocnice 415 237 111
Koupaliště 415 214 557
Poruchy veřejného osvětlení

737 547 601

775 234 862

Dům dětí a mládeže

415 214 774