Město Podbořany
Podbořany

Strategický plán rozvoje

Aktuální strategický plán rozvoje Města Podbořany

Dne 16. prosince 2020 byl Zastupitelstvem města Podbořany usnesením č. III/13 schválen Strategický plán rozvoje města Podbořany. Tento strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících osmi, resp. pěti letech. Spolu s Územním plánem města Podbořany a městským rozpočtem by měl být strategický plán základním materiálem pro budoucí rozvoj města Podbořany.
Na zpracování dokumentu se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci nejširší laické veřejnosti rekrutující se z aktivních obyvatel města, kteří se zapojili do činnosti některé z pracovních skupin. Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování, v rámci kterého se mohl kdokoliv k předloženým návrhům vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů i zohledněny. Tento přístup ke zpracování strategického plánu přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující veškeré problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací, které jsou městem ovlivnitelné a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.

SP Podborany navrhova cast final.pdf (1.01 MB)

SP Podborany dotaznik vysledky final.pdf (856.29 kB)