Menu
Město Podbořany
Podbořany

Strategický plán rozvoje

Aktuální strategický plán rozvoje Města Podbořany

2023 - 2025

Dne 14. prosince 2022 byl Zastupitelstvem města Podbořany usnesením č. III/17 schválen Strategický plán rozvoje města Podbořany 2023 - 2025. Tento strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících dvou, resp. šesti letech. Spolu s Územním plánem města Podbořany a městským rozpočtem by měl být strategický plán základním materiálem pro budoucí rozvoj města Podbořany.
Na zpracování dokumentu se podílel finanční odbor ve spolupráci s investičním odborem a také političtí představitelé města. Veškeré návrhy prošly procesem připomínkování, v rámci kterého se mohl kdokoliv k předloženým návrhům vyjádřit. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů i zohledněny a doplněny. Tento přístup ke zpracování strategického plánu přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující veškeré problémy a potřeby obyvatelstva, místních podnikatelů a organizací, které jsou městem ovlivnitelné a stanovena opatření pro jejich budoucí řešení.

Strategicky plan Podborany.pdf (987.33 kB)