Menu
Město Podbořany
Podbořany

Sběrný dvůr Podbořany

SBĚRNÝ DVŮR PODBOŘANY

 
Provozní doba sběrného dvora 
Pondělí:  zavřeno
Úterý–pátek: 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Sobota, neděle: 9.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Státní svátky: zavřeno

 

Upozornění :
Při vstupu na sběrný dvůr je nutné předkládat u obsluhy občanský průkaz. Chalupáři jsou povinni navíc předložit platný doklad o zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu ve městě Podbořany.

 
Účel, k němuž je zařízení určeno 
Sběrný dvůr Podbořany je určen pro nakládání s odpady kategorie O a N, za účelem jejich předání k dalšímu využití, třídění, případně odstranění. Ve sběrném dvoře je shromažďován odpad vznikající na správním území města Podbořany, a to jak od občanů města Podbořan a místních částí (Buškovice, Dolánky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice, Valov), tak od chalupářů, kteří mají zaplacen poplatek za komunální odpady. 
 
Ve sběrném dvoře bude prováděno třídění odpadů dle jednotlivých druhů ve smyslu jejich umístění do příslušné nádoby za účelem umožnění jejich následného využití, objemné a stavební odpady jsou soustřeďovány v kontejnerech na venkovní manipulační ploše, nebezpečné odpady ve shromaždišti nebezpečných odpadů. Odpady jsou chráněny před povětrnostními vlivy a je zabráněno jejich úniku do životního prostředí. Vzniklé nebezpečné odpady jsou shromážděny do odpovídajícího obalu a po naplnění předány oprávněné osobě. Shromažďovací prostředky s nebezpečným odpadem jsou umístěny ve shromaždišti a jsou označeny názvem, katalogovým číslem, odpovědnou osobou a grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa je umístěn identifikační list nebezpečného odpadu. 
 
Dále je ve sběrném dvoře zajištěn zpětný odběr elektrozařízení. Vyřazené elektronické přístroje jsou ukládány na místo k tomu určené – do klecí, nádob, případně do plechového přístřešku. 
Do sběrného dvora mohou být přijaty pouze odpady ze seznamu povolených odpadů – konkrétní rozsah přijímaných odpadů z tohoto seznamu určí provozovatel podle aktuálních kapacitních a technických možností sběrného dvora.
 
Seznam druhů přijímaných odpadů
Viz tabulka z provozního řádu str. 7 až 9

LIMITY – SBĚRNÝ DVŮR PODBOŘANY
Občané města Podbořany a místních částí mají možnost ukládat na Sběrný dvůr většinu odpadů bez limitů, a to objemný odpad, oleje a tuky z domácností, nebezpečný odpad, elektrozařízení, bioodpad, separovaný odpad – papír, plast, sklo, kovy, kovové obaly, nápojové kartony atd. 
 
 • Objemný odpad - odebírán bez limitů
  • nábytek - rozebraný bez kovů a skla,
  • matrace,
  • koberce,
  • linolea,
  • dveře,
  • WC, umyvadla, keramika
 • Separovaný odpad – odebírán bez limitů
  • papír a lepenka,
  • sklo,
  • směsné plasty, plastové obaly od nápojů,
  • kovy, kovové obaly,
  • nápojový karton 
 • Pneumatiky – odebírány bez limitů
  • Občané mohou také odevzdat bezúplatně v každém pneuservisu, který je zapojen v systému zpětného odběru pneumatik ELTMA. Bezúplatně.
 • Elektrozařízení – odebíráno bez limitů
 • Stavební a demoliční odpad  - je odebírán zdarma v limitu 500 kg na osobu na kalendářní rok
  • stavební  a demoliční odpad pouze čistý bez jiných složek (bez dřeva, zeminy, papíru atd.)


Provozní řád sběrného místa - Sběrný dvůr Podbořany Typ: PDF dokument, Velikost: 1.34 MB pdf
 

svozak1 svozak2 svozak3svozak4

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů