Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Valov

Z hlediska první písemné zmínky je Valov po Sulci druhá nejmladší obec na okrese: je uváděna teprve k roku 1574. Její název pochází z vlastního jména Vala, což je zkratka pro Valentina. V uvedeném roce prodal Mikuláš z Lobkovic městečko Podbořany a pustou ves Valov Kryštofu Šlikovi na Doupově. Ze zprávy vyplývá, že Valov existoval už dříve. Byl vždy součástí panství Podbořany a do roku 1850 s ním sdílel všechny osudy.

Valov

Valov neměl nikdy vlastní samosprávu; v letech 1850-1960 byl osadou obce Očihov, potom byl připojen k Podbořanům. V 16. - 18. století existoval Valov pouze jako velký hospodářský dvůr. Takto je podchycen v roce 1651 a také roku 1787 se zde uvádějí jen dvě popisná čísla.

Teprve v polovině 19. století získal Valov charakter vesnice, když zde v deseti domech žilo kolem padesáti osob. První stálí obyvatelé přišli na konci 18. století z Jáchymovska. Jednalo se o rodiny Hochbergerů a Eberlů, poddané markrabat Bádenských, kterým v té době Podbořany patřily. Také z tohoto důvodu zde byla roku 1824 postavena na místě starší nová, větší kaplička a zřízen i hostinec.

Valov

Památkově chráněná je rovněž usedlost s branou č.p. 4 z téže doby. Před obcí směrem k Podbořanům stojí dvě barokní torza: boží muka a socha sv. Jana Nepomuckého.

V tereziánském katastru z roku 1755 nacházíme o Valově další údaje. Uvádí se tu ovčín a dva rybníky - Zahradní a Ovčí. Počátkem 20. století se u vsi rozprostíraly už čtyři chovné rybníky. Všude bylo plno švestek - roku 1902 bylo napočteno 4.311 těchto stromů. Pěstoval se i chmel. Významným valovským rodákem byl MUDr. Gallus Hochberger (1803 - 1901 Karlovy Vary). V Praze vystudoval medicínu a od roku 1830 se stal v Karlových Varech lázeňským lékařem. Zasloužil se o úpravu léčivých pramenů, byl předsedou tamního okresního zastupitelstva a poslancem zemského sněmu. Patřil k nejvýznamnějším karlovarským osobnostem 19. století. Nejvíce obyvatel měl Valov roku 1921, celkem 119. K české národnosti se tehdy hlásilo jen šest osob.

Valov