Menu
Město Podbořany
Podbořany

Oploty

Název obce vznikl ze staroslovanského výrazu "oplot", tzn. ohrada, hradba. Nejstarší písemná zmínka o Oplotech pochází z roku 1287, kdy patřila šlechtici Vlkovi, který se po Oplotech psal. Majetková držba v Oplotech byla velice složitá, vesnice byla rozdělena mezi několik majitelů. S určitým zjednodušením lze konstatovat, že v období mezi husitskými válkami a Bílou horou byl pro Oploty klíčový rod Štampachů ze Štampachu. Těm se roku 1550 podařilo získat vesnici celou a krátce poté zde Adam Štampach postavil zámeček. Ten byl ve třicetileté válce poškozen, později byl opraven a stál ještě koncem 18. století. Roku 1828 už neexistoval a jeho původní stanoviště není přesně známé.

Oploty

Jako majetek evangelické šlechty byly po Bílé hoře Oploty konfiskovány. Od královské komory je roku 1623 koupil Augustin Schmidt ze Schmidtbachu. Demografickou situaci obce krátce po ukončení třicetileté války, kdy patřila do panství Soběsuky, dokumentuje soupis poddaných podle víry z roku 1651. V Oplotech tehdy žilo 60 obyvatel, vesměs katolíků s německými jmény, všichni byli poddaní rodiny Schmidtbachů.

Žen bylo 31, dětí do deseti let 12. Věkový průměr žijících obyvatel byl 28,3 roku.

Na konci 17. století byly Oploty od Soběsuk odděleny a staly se spolu s Neprobylicemi opět samostatným panstvím.

Oploty

Roku 1722 byla na návsi postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Někdy v té době vznikla také zdejší kaple sv. Jana a Pavla. V roce 1828 zde byl vrchnostenský dvůr s ovčínem, hospoda, mlýn a cihelna, později byl založen i malý pivovar, který však byl koncem 19. století přestavěn na obydlí pro dělníky. Ti byli mj. zaměstnáni v mlékárně, kde se produkovalo sterilizované, hygienicky nezávadné mléko pro děti. Byl to jeden z mála podobných podniků v Čechách.

V Oplotech se narodil významný představitel německého školství druhé poloviny 19. století Josef Koch. V letech 1869 - 1875 byl ředitelem školy ve Vroutku a zároveň předsedou a zakládajícím členem Spolku učitelů okresu Podbořany. Později se odstěhoval do Liberce, kde nastoupil jako ředitel měšťanky. Vojenský velitel Sarajeva z konce 19. století Antonín Zapp z Chlumfeldu se rovněž narodil v Oplotech. Za první republiky zde žilo 65 % Němců. Nejvíce obyvatel měly Oploty v roce 1910, celkem 257.

Oploty