Menu
Město Podbořany
Podbořany

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni.

Datum vložení: 27. 2. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2018 7:47
Autor: Petr Šikl