Navigace

Obsah

Odbor sociální a zdravotní

Organizační zařazení

Město Podbořany > Měststký úřad
Adresy
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Informace odboru.
Úsek sociálně-právní ochrany dětí, Úsek sociální práce, sociální služby

Náplň činnosti odboru:

  • Sociálně - právní ochrana dětí
  • Kurátoři pro děti a mládež
  • Sociální kurátor
  • Terénní sociální práce
  • Sociální služby - Domov pro seniory, pečovatelská služba