Menu
Město Podbořany
Podbořany

Územní plány

Územní plány ORP Podbořany

 


oip

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta  z Integrovaného  operačního  programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Úplná aktualizace 2020 územně analytických podkladů ORP Podbořany
Projekt byl zpracován na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tento projekt byl pořízen pro správní území města Podbořany - obec s rozšířenou působností.

Správní území ORP Podbořany zahrnuje tyto obce a města:

mapa


Územně analytické podklady SO ORP Podbořany 2020 obsahují dokumenty:

Jedná se o dokumenty větší velikosti. Doporučujeme více trpělivosti při zobrazování.


Elektronický formulář na úpravu ÚAP

Formulář naleznete ZDE

 


NAHLÍŽENÍ DO ÚPD OBCÍ:

Územní plány vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění, jsou dle § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup:

na internetových stránkách:


Dále je možno do ÚPD jednotlivých obcí nahlížet na:

MěÚ Podbořany, Stavební úřad – úřad územ.plánování (všechny ÚPD)
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

OÚ Blatno
 

Pondělí 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Úterý po domluvě    
Středa 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 14:45

 

- MěÚ Blšany
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

- MěÚ Kryry
 

Pondělí 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 11:00 a 11:30 - 15:30
Středa 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 15:30
Pátek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 14:00

 

- OÚ Lubenec
 

Pondělí po domluvě    
Úterý po domluvě    
Středa po domluvě    
Čtvrtek po domluvě    
Pátek po domluvě    

 

- OÚ Očihov
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

- OÚ Petrohrad
 

Pondělí 7:00 - 17:00    
Úterý 7:00 - 14:30    
Středa 7:00 - 17:00    
Čtvrtek 7:00 - 14:30    
Pátek 7:00 - 14:30    

 

- OÚ Podbořanský Rohozec
 

Pondělí 16:00 - 17:00    
Úterý po domluvě    
Středa 16:00 - 17:00    
Čtvrtek po domluvě    
Pátek po domluvě    

 

- MěÚ Vroutek
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý - a -
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

Do dokladové dokumentace ÚPD lze nahlížet na:
- MěÚ Podbořany, Stavební úřad – úřad územ.plánování, po domluvě:

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

nebo na jednotlivých obcích.

Územní plány vydané před platností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, které nejsou zpracovány digitálně,

- ÚPN SÚ Krásný Dvůr
- ÚP Nepomyšl

jsou k nahlédnutí na jednotlivých obcích nebo na MěÚ Podbořany, Stavební úřad – úřad územního plánování.