Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Územní plány

Územní plány ORP Podbořany

 


oip

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta  z Integrovaného  operačního  programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Úplná aktualizace 2020 územně analytických podkladů ORP Podbořany
Projekt byl zpracován na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Tento projekt byl pořízen pro správní území města Podbořany - obec s rozšířenou působností.

Správní území ORP Podbořany zahrnuje tyto obce a města:

mapa


Územně analytické podklady SO ORP Podbořany 2020 obsahují dokumenty:

Jedná se o dokumenty větší velikosti. Doporučujeme více trpělivosti při zobrazování.


Elektronický formulář na úpravu ÚAP

Formulář naleznete ZDE

 


NAHLÍŽENÍ DO ÚPD OBCÍ:

Územní plány vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění, jsou dle § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup:

na internetových stránkách:


Dále je možno do ÚPD jednotlivých obcí nahlížet na:

MěÚ Podbořany, Stavební úřad – úřad územ.plánování (všechny ÚPD)
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

OÚ Blatno
 

Pondělí 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Úterý po domluvě    
Středa 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 14:45

 

- MěÚ Blšany
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

- MěÚ Kryry
 

Pondělí 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 11:00 a 11:30 - 15:30
Středa 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 15:30
Pátek 7:30 - 11:00 a 11:30 - 14:00

 

- OÚ Lubenec
 

Pondělí po domluvě    
Úterý po domluvě    
Středa po domluvě    
Čtvrtek po domluvě    
Pátek po domluvě    

 

- OÚ Očihov
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

- OÚ Petrohrad
 

Pondělí 7:00 - 17:00    
Úterý 7:00 - 14:30    
Středa 7:00 - 17:00    
Čtvrtek 7:00 - 14:30    
Pátek 7:00 - 14:30    

 

- OÚ Podbořanský Rohozec
 

Pondělí 16:00 - 17:00    
Úterý po domluvě    
Středa 16:00 - 17:00    
Čtvrtek po domluvě    
Pátek po domluvě    

 

- MěÚ Vroutek
 

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý - a -
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

 

Do dokladové dokumentace ÚPD lze nahlížet na:
- MěÚ Podbořany, Stavební úřad – úřad územ.plánování, po domluvě:

Pondělí 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30
Čtvrtek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:30

nebo na jednotlivých obcích.

Územní plány vydané před platností zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, které nejsou zpracovány digitálně,

- ÚPN SÚ Krásný Dvůr
- ÚP Nepomyšl

jsou k nahlédnutí na jednotlivých obcích nebo na MěÚ Podbořany, Stavební úřad – úřad územního plánování.