Menu
Město Podbořany
Podbořany

Prevence kriminality

Víkendový pobyt pro děti v září 2023 1

Víkendový pobyt pro děti v září 2023

Datum: 13. 10. 2023

V měsíci září se uskutečnil již druhý víkendový pobyt pro děti v tomto roce, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Podbořanech. Pobyt se konal tradičně v rekreačním středisku Rekrea v Jesenici u Rakovníka.

Víkendový pobyt pro děti 2019 2

Víkendový pobyt pro děti 2019

Datum: 1. 10. 2019

V tomto roce již druhý víkendový pobyt pro děti, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Podbořanech, proběhl v měsíci září a to již tradičně v rekreačním středisku Rekrea v Jesenici u Rakovníka. Akce se zúčastnilo 25 dětí ve věku 7-14 let. Kompletní program a celou organizaci této preventivní akce zajišťovali pracovníci sociálního odboru Městského úřadu v Podbořanech. Veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu Města Podbořany.

Víkendové pobyty 2019 1

Víkendové pobyty 2019

Datum: 13. 8. 2019

Město Podbořany, odbor sociální a zdravotní, zorganizoval v měsíci červnu akci určenou pro děti, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí (děti z pěstounských rodin, děti zanedbávané, týrané, ohrožené sociálním vyloučením, děti s rizikovým chováním, apod.)

Prevence kriminality 2018

Datum: 17. 10. 2018

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti (výcvikové a terapeutické pobyty). V letošním roce byly realizovány dva víkendové pobyty a to v květnu a v září. Oba proběhly v rekreačním zařízení v Jesenici u Rakovníka. Víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 43 dětí ve věku 7- 14 let.

Projekt prevence kriminality 2015

Datum: 23. 7. 2015

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti (výcvikové a terapeutické pobyty). V letošním roce byly realizovány již dva a to v květnu ve Šlovicích u Rakovníka a v červnu v rekreačním středisku Chvojkovský mlýn u Žihle. Obou víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 50 dětí ve věku 7-14 let.

Projekt prevence kriminality 2014

Datum: 18. 6. 2014

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti. V letošním roce byly realizovány již dva a to v květnu ve Šlovicích u Rakovníka a v červnu v Jesenici u Rakovníka. Obou víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 45 dětí ve věku 7- 14 let.

Prevence kriminality 2014

Datum: 31. 3. 2014

Tak jako v předchozích letech, tak i v tomto roce byla Městem Podbořany podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na Projekt prevence kriminality 2014. Projekt “Víkendové pobyty 2014”, je projektem neinvestičního charakteru zaměřeného na prevenci kriminality a sociální prevenci.

Otevření pohovorové místnosti

Otevření pohovorové místnosti

Datum: 11. 3. 2014

Dne 6.3.2014 byla na Městském úřadě v Podbořanech slavnostně otevřena pohovorová (výslechová) místnost. Slavnostní otevření proběhlo za účasti starosty města Mgr. Reindla, místostarosty Ing. Honzla, zástupců sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Lavkové a Ing. Giampaoliho, Policie ČR - Mgr. Bašové a dalších hostů.

Víkendové pobyty 2013 září říjen

Datum: 18. 11. 2013

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní, úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval poslední dva víkendové pobyty v tomto roce.

Víkendové pobyty 2013

Datum: 15. 7. 2013

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní-úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval první dva víkendové pobyty v tomto roce. První víkendový pobyt se uskutečnil v květnu v penzionu „Chvojkovský mlýn“ u Žihle. Druhý pobyt proběhl v Mariánské u Jáchymově v chatě „ U Rybníka“.
Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2013“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Prevence kriminality 2013

Datum: 25. 4. 2013

V lednu tohoto roku byl Radou města Podbořany podpořen Program prevence kriminality Města Podbořany na rok 2013. Konkrétně se jednalo o žádost o účelovou dotaci v celkové výši 169 000,-Kč vztahující se na 2 projekty zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci.

Víkendové pobyty- Šlovice 2012

Datum: 1. 11. 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní, úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval poslední dva víkendové pobyty v tomto roce. Předposlední víkendový pobyt se uskutečnil v září ve Šlovicích u Rakovníka. Závěrečný pobyt, v pořadí čtvrtý, proběhl v říjnu taktéž v rekreačním zařízení „Nad starým mlýnem“ ve Šlovicích u Rakovníka.

Druhý víkendový pobyt v roce 2012

Druhý víkendový pobyt v roce 2012

Datum: 17. 7. 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní-úsek sociálně-právní ochrany dětí, realizoval v červnu v pořadí druhý víkendový pobyt v rekreačním zařízení „Nad Starým mlýnem“ ve Šlovicích u Rakovníka.
Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2012“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Víkendové pobyty 2012

Víkendové pobyty 2012

Datum: 25. 5. 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní - úsek sociálně-právní ochrany dětí, realizoval v květnu již tradiční víkendový pobyt v rekreačním zařízení Chvojkovský mlýn u Žihle. Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2012“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Víkendové pobyty 2012 - Prevence kriminality

Víkendové pobyty 2012 - Prevence kriminality

Datum: 3. 4. 2012

Dne 14.12.2011 přijala vláda České republiky svým usnesením Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015. Za splnění stanovených podmínek je možné v období let 2012 až 2015 předkládat Krajskému úřadu Ústeckého kraje žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce.

Víkendový pobyt Šlovice 2011

Víkendový pobyt Šlovice 2011

Datum: 4. 8. 2011

V červnu se uskutečnil v tomto roce v pořadí druhý víkendový pobyt a to v rekreačním středisku ve Šlovicích u Rakovníka. Akce byla organizována Městským úřadem Podbořany-sociálním a zdravotním odborem a to díky dotaci z Programu prevence kriminality Ústeckého kraje a financím z rozpočtu Města Podbořany. Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku 7-15 let z řad klientů sociálních pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Víkendové pobyty 2011

Víkendové pobyty 2011

Datum: 27. 4. 2011

V říjnu 2007 přijala Vláda ČR svým usnesením „Strategii prevence kriminality na období let 2008-2011". Na základě tohoto usnesení je v tomto roce realizován Krajský program prevence kriminality. Tento program dává možnost obcím požadovat účelovou dotaci vztahující se na projekty neinvestičního charakteru zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci. V tomto roce byla podána žádost Městem Podbořany na tzv. sociální prevenci. Jedná se především o aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Konkrétně se jedná o organizaci tzv.víkendových pobytů (výcvikové a terapeutické pobyty).

Víkendový pobyt Jesenice 2007

Víkendový pobyt Jesenice 2007

Datum: 14. 6. 2007

V červnu se uskutečnil v rekreačním středisku v Jesenici u Rakovníka v pořadí již pátý víkendový pobyt, který pořádal úsek sociálně-právní ochrany dětí a prevence Městského úřadu v Podbořanech a kterého se zúčastnilo 17 dětí. Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné. Veškeré náklady spojené s pobytem jsou financovány z rozpočtu Městského úřadu v Podbořanech.