Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Prevence kriminality

Víkendový pobyt pro děti 2019 2

Víkendový pobyt pro děti 2019

Datum: 1. 10. 2019

V tomto roce již druhý víkendový pobyt pro děti, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Podbořanech, proběhl v měsíci září a to již tradičně v rekreačním středisku Rekrea v Jesenici u Rakovníka. Akce se zúčastnilo 25 dětí ve věku 7-14 let. Kompletní program a celou organizaci této preventivní akce zajišťovali pracovníci sociálního odboru Městského úřadu v Podbořanech. Veškeré náklady byly hrazeny z rozpočtu Města Podbořany.

Víkendové pobyty 2019 1

Víkendové pobyty 2019

Datum: 13. 8. 2019

Město Podbořany, odbor sociální a zdravotní, zorganizoval v měsíci červnu akci určenou pro děti, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí (děti z pěstounských rodin, děti zanedbávané, týrané, ohrožené sociálním vyloučením, děti s rizikovým chováním, apod.)

Prevence kriminality 2018

Datum: 17. 10. 2018

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti (výcvikové a terapeutické pobyty). V letošním roce byly realizovány dva víkendové pobyty a to v květnu a v září. Oba proběhly v rekreačním zařízení v Jesenici u Rakovníka. Víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 43 dětí ve věku 7- 14 let.

Projekt prevence kriminality 2015

Datum: 23. 7. 2015

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti (výcvikové a terapeutické pobyty). V letošním roce byly realizovány již dva a to v květnu ve Šlovicích u Rakovníka a v červnu v rekreačním středisku Chvojkovský mlýn u Žihle. Obou víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 50 dětí ve věku 7-14 let.

Projekt prevence kriminality 2014

Datum: 18. 6. 2014

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti. V letošním roce byly realizovány již dva a to v květnu ve Šlovicích u Rakovníka a v červnu v Jesenici u Rakovníka. Obou víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 45 dětí ve věku 7- 14 let.

Prevence kriminality 2014

Datum: 31. 3. 2014

Tak jako v předchozích letech, tak i v tomto roce byla Městem Podbořany podána žádost o dotaci ze státního rozpočtu na Projekt prevence kriminality 2014. Projekt “Víkendové pobyty 2014”, je projektem neinvestičního charakteru zaměřeného na prevenci kriminality a sociální prevenci.

#

Otevření pohovorové místnosti

Datum: 11. 3. 2014

Dne 6.3.2014 byla na Městském úřadě v Podbořanech slavnostně otevřena pohovorová (výslechová) místnost. Slavnostní otevření proběhlo za účasti starosty města Mgr. Reindla, místostarosty Ing. Honzla, zástupců sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Lavkové a Ing. Giampaoliho, Policie ČR - Mgr. Bašové a dalších hostů.

Víkendové pobyty 2013 září říjen

Datum: 18. 11. 2013

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní, úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval poslední dva víkendové pobyty v tomto roce.

Víkendové pobyty 2013

Datum: 15. 7. 2013

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní-úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval první dva víkendové pobyty v tomto roce. První víkendový pobyt se uskutečnil v květnu v penzionu „Chvojkovský mlýn“ u Žihle. Druhý pobyt proběhl v Mariánské u Jáchymově v chatě „ U Rybníka“.
Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2013“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Prevence kriminality 2013

Datum: 25. 4. 2013

V lednu tohoto roku byl Radou města Podbořany podpořen Program prevence kriminality Města Podbořany na rok 2013. Konkrétně se jednalo o žádost o účelovou dotaci v celkové výši 169 000,-Kč vztahující se na 2 projekty zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci.

Víkendové pobyty- Šlovice 2012

Datum: 1. 11. 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní, úsek sociálně -právní ochrany dětí, realizoval poslední dva víkendové pobyty v tomto roce. Předposlední víkendový pobyt se uskutečnil v září ve Šlovicích u Rakovníka. Závěrečný pobyt, v pořadí čtvrtý, proběhl v říjnu taktéž v rekreačním zařízení „Nad starým mlýnem“ ve Šlovicích u Rakovníka.

#

Druhý víkendový pobyt v roce 2012

Datum: 17. 7. 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní-úsek sociálně-právní ochrany dětí, realizoval v červnu v pořadí druhý víkendový pobyt v rekreačním zařízení „Nad Starým mlýnem“ ve Šlovicích u Rakovníka.
Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2012“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

#

Víkendové pobyty 2012

Datum: 25. 5. 2012

Městský úřad Podbořany, odbor sociální a zdravotní - úsek sociálně-právní ochrany dětí, realizoval v květnu již tradiční víkendový pobyt v rekreačním zařízení Chvojkovský mlýn u Žihle. Akce byla hrazena z rozpočtu Města Podbořany a z projektu „Programu prevence kriminality na rok 2012“ (Ministerstvo vnitra ČR). Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

#

Víkendové pobyty 2012 - Prevence kriminality

Datum: 3. 4. 2012

Dne 14.12.2011 přijala vláda České republiky svým usnesením Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015. Za splnění stanovených podmínek je možné v období let 2012 až 2015 předkládat Krajskému úřadu Ústeckého kraje žádosti o dotace v oblasti prevence kriminality na realizaci Programu prevence kriminality obce.

#

Víkendový pobyt Šlovice 2011

Datum: 4. 8. 2011

V červnu se uskutečnil v tomto roce v pořadí druhý víkendový pobyt a to v rekreačním středisku ve Šlovicích u Rakovníka. Akce byla organizována Městským úřadem Podbořany-sociálním a zdravotním odborem a to díky dotaci z Programu prevence kriminality Ústeckého kraje a financím z rozpočtu Města Podbořany. Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné.

Akce se zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku 7-15 let z řad klientů sociálních pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí.

#

Víkendové pobyty 2011

Datum: 27. 4. 2011

V říjnu 2007 přijala Vláda ČR svým usnesením „Strategii prevence kriminality na období let 2008-2011". Na základě tohoto usnesení je v tomto roce realizován Krajský program prevence kriminality. Tento program dává možnost obcím požadovat účelovou dotaci vztahující se na projekty neinvestičního charakteru zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci. V tomto roce byla podána žádost Městem Podbořany na tzv. sociální prevenci. Jedná se především o aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Konkrétně se jedná o organizaci tzv.víkendových pobytů (výcvikové a terapeutické pobyty).

#

Víkendový pobyt Jesenice 2007

Datum: 14. 6. 2007

V červnu se uskutečnil v rekreačním středisku v Jesenici u Rakovníka v pořadí již pátý víkendový pobyt, který pořádal úsek sociálně-právní ochrany dětí a prevence Městského úřadu v Podbořanech a kterého se zúčastnilo 17 dětí. Víkendové pobyty jsou pro všechny účastníky bezplatné. Veškeré náklady spojené s pobytem jsou financovány z rozpočtu Městského úřadu v Podbořanech.