Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Pšov

Jméno má obec od staročeského slova "pše", což znamenalo výraz pro pšenici. Poprvé se v pramenech připomíná roku 1186, kdy ji kapitula kostela na Pražském hradě prodala řádu johanitů.

Ve 13. století se Pšov na čas dostává do rukou světské šlechty - kolem roku 1240 ji vlastnil Zbraslav z Miletína. Původní gotický kostel, doložený k roku 1387, měl stát na jiném místě než dnešní. Než byla v roce 1715 zhotovena socha sv. Floriána, patrona hasičů, stála na jejím místě kaple Pěti ran Kristových.

Psov

Ve 14. století najdeme mezi majiteli vsi rytíře z Dubé, Vrše z Modřejovic a rodinu Frankovců. Od roku 1416 pak více než čtyři sta let byl Pšov majetkem řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1606 byla ke Pšovu připojena část Kaštic, v neznámé době, jistě však před rokem 1654, také Nemilkov u Mostu. V uvedeném roce hospodařilo ve Pšově osm sedláků a šest chalupníků, jeden statek byl pustý. Krčmářkou byla Anna Holzhakerová. Asi polovina jmen je německá.

Kolem roku 1700 byla na návsi vztyčena socha Panny Marie. V roce 1767 byl postaven nový kostel Všech svatých, který byl po požáru z roku 1904 značně přestavěn. Z konce 18. století pochází farní budova.

Psov

Škola je v obci doložena už k roku 1645, ačkoli ji zde křižovníci nepochybně založili už dříve. Nová školní budova byla postavena roku 1820, o šedesát let později byla rozšířena. V roce 1828 zde křižovníci založili chudobinec pro šest osob. Hostinský, řezník, kramář, pekař a bednář zajišťovali potřeby zdejších obyvatel v polovině 19. století. Roku 1923 zde byla založena česká škola - zprvu se vyučovalo na faře. Za první republiky žilo ve Pšově jen 7 % Čechů. Nejvíce obyvatel měl Pšov v roce 1930 - celkem 308.

Ze Pšova pocházel malíř Johann Gruss (1790 - 1855 Litoměřice). Maloval hlavně oltářní obrazy a měl tu čest v letech 1839-1841 restaurovat slavnou Růžencovou slavnost Albrechta Dürera. Ve Pšově se narodil a zemřel Franz Steiner (1863 - 1929). Nedokončil vysokoškolská studia a usadil se v obci jako obchodník. Byl to vášnivý archeolog-amatér, který kopal na Rubínu. Výsledky své práce publikoval v odborném tisku. Významnou osobností byl i pšovský rodák Anton Wenisch (1789 - 1880 Kadaň). Působil jako okresní soudce v Kadani a založil několik nadací pro chudé studenty z Podbořanska.

Psov