Menu
Město Podbořany
Podbořany

Pšov

Jméno má obec od staročeského slova "pše", což znamenalo výraz pro pšenici. Poprvé se v pramenech připomíná roku 1186, kdy ji kapitula kostela na Pražském hradě prodala řádu johanitů.

Ve 13. století se Pšov na čas dostává do rukou světské šlechty - kolem roku 1240 ji vlastnil Zbraslav z Miletína. Původní gotický kostel, doložený k roku 1387, měl stát na jiném místě než dnešní. Než byla v roce 1715 zhotovena socha sv. Floriána, patrona hasičů, stála na jejím místě kaple Pěti ran Kristových.

Psov

Ve 14. století najdeme mezi majiteli vsi rytíře z Dubé, Vrše z Modřejovic a rodinu Frankovců. Od roku 1416 pak více než čtyři sta let byl Pšov majetkem řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1606 byla ke Pšovu připojena část Kaštic, v neznámé době, jistě však před rokem 1654, také Nemilkov u Mostu. V uvedeném roce hospodařilo ve Pšově osm sedláků a šest chalupníků, jeden statek byl pustý. Krčmářkou byla Anna Holzhakerová. Asi polovina jmen je německá.

Kolem roku 1700 byla na návsi vztyčena socha Panny Marie. V roce 1767 byl postaven nový kostel Všech svatých, který byl po požáru z roku 1904 značně přestavěn. Z konce 18. století pochází farní budova.

Psov

Škola je v obci doložena už k roku 1645, ačkoli ji zde křižovníci nepochybně založili už dříve. Nová školní budova byla postavena roku 1820, o šedesát let později byla rozšířena. V roce 1828 zde křižovníci založili chudobinec pro šest osob. Hostinský, řezník, kramář, pekař a bednář zajišťovali potřeby zdejších obyvatel v polovině 19. století. Roku 1923 zde byla založena česká škola - zprvu se vyučovalo na faře. Za první republiky žilo ve Pšově jen 7 % Čechů. Nejvíce obyvatel měl Pšov v roce 1930 - celkem 308.

Ze Pšova pocházel malíř Johann Gruss (1790 - 1855 Litoměřice). Maloval hlavně oltářní obrazy a měl tu čest v letech 1839-1841 restaurovat slavnou Růžencovou slavnost Albrechta Dürera. Ve Pšově se narodil a zemřel Franz Steiner (1863 - 1929). Nedokončil vysokoškolská studia a usadil se v obci jako obchodník. Byl to vášnivý archeolog-amatér, který kopal na Rubínu. Výsledky své práce publikoval v odborném tisku. Významnou osobností byl i pšovský rodák Anton Wenisch (1789 - 1880 Kadaň). Působil jako okresní soudce v Kadani a založil několik nadací pro chudé studenty z Podbořanska.

Psov