Menu
Město Podbořany
Podbořany

Tipy na výlet

rozhledny a vyhlídky

Rozhledna Rubín
Rubín patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality v severozápadních Čechách. Lidé na Rubínu žili bez přestávky takřka 6 tisíc let. V době železné a raném středověku se zde nacházelo významné hradiště. Místo také bývá spojováno s bájnou bitvou u Wogastisburgu, kde Sámo porazil roku 631 franské vojsko krále Dagoberta.
Na vrchu Rubín stojí od roku 2018 nevšední roubená vyhlídková věž, inspirovaná hradištní architekturou. Cyklostezku směřující z Podbořan na Rubín podél Doláneckého potoka doprovází stanoviště s herními a naučnými prvky, které potěší zejména děti. Při cestě autem lze využít parkoviště v obci Dolánky.
Kryry - Schillerova rozhledna
Schillerova rozhledna byla postavena v letech 1905 – 1906 v nadmořské výšce 383 m, na místě, kde dříve stával středověký hrad ze 14. století. V roce 1905 se slavilo sté výročí velkého německého básníka Friedricha Schillera, jehož památník měl být umístěn v přízemí rozhledny. Po něm také dostala rozhledna své jméno. Otevírací doba: DUBEN - ŘÍJEN: sobota a neděle 12:00 - 16:00 hod., všechny státem uznávané svátky 12:00 - 16:00 hod.
Rozhledna Vochlice
Rozhledna se tyčí na kopci zvaném Vochlice asi 4km od Lubence. Rozhledna je 15 metrů vysoká, kdy její plošina je 11 metrů od země. K úžasným výhledům ale potřebujete klíče, které si můžete v sezónu zapůjčit v kostele sv. Jiljí pod rozhlednou v obci Libyně. V kostele se nachází vitrážové muzeum a spoustu dalších zajímavých věcí. Mimo sezónu si klíče můžete půjčit ve vitrážnické dílně v Lubenci. Kontakt: 603818185, Vstupné 50Kč za dospělé, děti zdarma.

zámky

Petrohrad - Zámek
Zpustnutí hradu Petrohradu přinutilo Jaroslava Libštejnského z Kolovrat postavit si nové sídlo. Stavba zámku byla zahájena roku 1560. V majetku Libštejnských z Kolovrat byl zámek až do porážky stavovských vojsk v roce 1620. Pro účast na stavovském povstání podlehlo petrohradské panství konfiskaci a získal jej Heřman Černín z Chudenic. Za třicetileté války byl zámek značně poškozen, ale následovníci Heřmana Černína, Jan a později Heřman Jakub Černín zámek nechali opravit, podle návrhu stavitele G. Alliprandiho.
Zámek Petrohrad byl v majetku rodu Černínů až do roku 1945 a do té doby byl několikrát přestavován a opravován, zejména po požáru v roce 1915. Po roce 1945 se zámek stal státním majetkem. V současné době slouží jako psychiatrická léčebna.
Státní zámek Krásný Dvůr
Barokní zámek Krásný Dvůr byl postaven na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína v letech 1720 až 1724. Na zámek navazuje unikátní krajinářský park, nejstarší představitel tohoto typu parku v Čechách. Vybudován byl vletech 1783 až 1793 za Jana Rudolfa Černína. Park má rozlohu téměř 100 ha a nachází se v něm mnoho romantických staveb, například Novogotický templ, Panův templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus.
Valeč - Zámek
Zámek Valeč s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice leží na úpatí nepřístupných Doupovských hor. Zámecký areál zdobí sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie, terakotové sochy a honosná zahradní architektura. Park je volně přístupný po celý rok. Zámek a lapidárium originálních soch M. B. Brauna jsou přístupné dle aktuální otevírací doby. Doporučit lze také expozici gotických fresek ze zbořeného kostela sv. Wolfganga za zaniklého města Doupov. Zázemí pro návštěvníky zajištuje informační centrum a kavárna Prádelna.

kostely, kaple

Vroutek - Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího je jednou z ikonických staveb románského slohu. Archeologické a stavební průzkumy z posledních let určily dobu výstavby již do 2. poloviny 12. století. Stavba je tak nejstarší sakrální památkou v okrese Louny a jednou z nejstarších v Ústeckém kraji. Při severozápadní straně kostela stávalo šlechtické sídlo související s rodem Hrabišiců. Kostel je dnes v majetku města Vroutek. Navštívit jej můžete po dohodě na MěÚ.
Nepomyšl - Kostel sv. Mikuláše
Gotický kostel byl založen v polovině 14. století na místě staršího nejspíše dřevěného kostela z 2. poloviny 13. století. Současná podoba je výsledkem barokních a pozdějších úprav. Velmi hodnotné jsou fragmenty gotických nástěnných maleb v interiéru ze 14. a 15. století. Kostel je dnes v majetku městyse Nepomyšl a navštívit jej můžete po dohodě na obecním úřadě. Vyjedete-li z Nepomyšle směrem na Dvérce, po levé straně uvidíte Šibeniční vrch, na kterém se tyčí státem chráněná Lípa srdčitá. Z vrchu je krásný pohled na okolí.
Siřem
Siřem z dálky zaujme svým barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Význam Siřemi ale spočívá především v osobě Franze Kafky, který zde pobýval na konci 1. světové války a který zde sepsal román Zámek. Na jeho počest vznikla v bývalé historické sušárně chmele galerie Kafka.
Blšany - Kaple sv. Václava
Místo zaniklé středověké vsi Nevechovice a kostela sv. Václava. Zatímco ves zanikla z neznámých důvodu ještě na konci středověku, kostel zde setrval jako poutní až do konce 18. století. Písemné prameny nám dokládají původní dřevěnou podobu kostela, jehož počátky archeologie klade již do 12. století. Kostel stával na poli vedle dnešní výklenkové kaple.
Kostel sv. Jiljí a Vitrážové muzeum
V současné době kostel vlastní spolek Za záchranu kostela sv. Jiljí v čele s manželi Jitkou a Richardem Kantovými, kterým se podařilo zdevastovaný kostel zachránit. Nyní se v kostele nachází Vitrážové muzeum, které je návštěvníkům během turistické sezóny přístupné každý víkend od 10:00 do 17:00 hodin. Turistická sezóna 29.4. - 29.10. V době mimo turistickou sezónu si lze klíče od kostela sv. Jiljí a Vochlické rozhledny zapůjčit ve vitrážnické dílně v Lubenci (tel: 603818185). Rozhledna Vochlice je od kostela vzdálená cca 650m, vede k ní geologicko-umělecko-duchovní naučná stezka, kterou stojí za to si projít.
Očihov - Kostel sv. Martina
Kostel sv. Martina v Očihově je římskokatolický filiální kostel v Očihově v okrese Louny. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Stojí na levém břehu řeky Blšanky na východním okraji vesnice.

zříceniny, tvrze

Křečov - Zřícenina hradu
Jedná se o zříceninu malého šlechtického hradu z 1. poloviny 14. století u Podbořanského Rohozce. Opuštěn byl na začátku 16. století. Z hradu se dochovaly jen malé zbytky, které jsou chráněny jako kulturní památka.
Petršpurk - Zřícenina hradu
V petrohradských lesích se vypíná Zámecký vrch (vrch Všech Svatých - kóta 460 m), na jehož temeni jsou zříceniny hradu Petršpurku. Hrad byl vystavěn asi roku 1360 českým pánem Petrem z Janovic, po kterém byl pojmenován Petrsburg, neboť podle tehdejší módy dávali šlechtici hradům německá jména. Staří Čechové však říkali a psali Petršpurk. Popis ze 16. století uvádí na hradě mnoho staveb, mj. velký dům se dvěma síněmi nad sebou a kaplí, v jejíž blízkosti stála bašta. Roku 1559 se však již připomíná jako pustý.
Vrch byl přístupný jen z východní strany, neboť na ostatních stranách jsou příkré svahy. Roku 1651 byla ze zřícenin hradu postavena okrouhlá barokní kaple, která je dnes nejvýraznější stavbou v areálu. U ní lze spatřit propadlé staré sklepy. Při romantických úpravách v 19. století byly hradní pozůstatky poškozeny především vytvořením umělé zříceniny v nejvyšším bodě staveniště. Hrad vévodil po celá staletí na Jesenicku, což zanechalo odezvu v mnohých pověstech o hradu a Zámeckém vrchu, kde hrad stával.
Zřícenina kaple sv. Štěpána
Zřícenina raně gotického kostela svatého Štěpána se nachází západně od Chotěbudic. Jedná se o jediný pozůstatek zaniklé středověké vsi Mladějov, která zanikla v důsledku tažení křížové výpravy proti husitskému Žatci v roce 1421.

vojenské památky, bunkry

Kozinec
Kozinec je bývalý vojenský výcvikový prostor mezi Vroutkem a Podbořany. Jednalo se o plochy využívané pro výcvik tankistů z podbořanských kasáren. Lidé znají Kozinec a okolní krajinu i díky populárnímu filmu Tankový prapor s Lukášem Vaculíkem. Všechny scény z výcviku tanků se natáčely právě tady. Dnes se na ploše cca 250 ha prohání off-roadoví příznivci nebo milovníci historických vojenských vozidel. Lokalita je také významná přítomností chráněných druhů živočichů a rostlin vázaných na stepní podmínky.

další přírodní památky

Sedlec
Sedlec je přírodní rezervace v Doupovských horách západně od města Mašťov. Důvodem ochrany území je zachování původním stanovištím blízkých mokřadních společenstev s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Tato stanoviště jsou tvořena vodní plochou rybníka Sedlec, zaplavovanými pobřežními společenstvy a podmáčenými lučními porosty. U rybníka je možnost občerstvení.

městské památkové zóny

Mašťov
Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Mašťov se poprvé v písemných pramenech objevuje již v roce 1196 jako centrum panství rodu Milhosticů. Dominantou města je původně středověký hrad, později renesanční zámek, nyní sloužící jako dětský domov. Zajímavostí je existence dvou původně gotických kostelů. V Mašťově se také nachází Hasičské muzeum, které je otevřené na zavolání na tel. čísle 725 081 569.

skalní města a útvary

Kapucínské skály
Skalní městečko tvořené z Mravenčí skály, Doudovy skály, Ztracené skály, Soví Věže a nejznámější Kapucínské skály je cílem turistů v okrese Louny. Vrchol Kapucín se nachází nad obcí Ležky, odkud vede značení pro pěší, trasa ke skalám je asi 1km. Nejčastěji navštěvovanými útvary je samotný vrch Kapucín a věž Sova. Žulové skály doprovází na jeho vrcholu vzrostlé borovice, které příjemně doplní romantickou atmosféru.