Menu
Město Podbořany
Podbořany

Třídění komunálního odpadu a harmonogram odvozu odpadu

odpadVzhledem ke změnám v platbě za komunální odpad uveřejňujeme následující informace:

Výše poplatku v Kč/rok:
Osoba: 900 Kč
Děti do 3 let: 450 Kč
Děti do 15 let: 675 Kč


Poplatek je možné uhradit přes Městský portál občana (výzva zde). Dále pak v hotovosti či platební kartou v pokladně MěÚ Podbořany nebo převodem z účtu. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět variabilní symbol (stejný jako v roce 2023) nebo rodné číslo poplatníka. Číslo účtu Města Podbořany 19-625481/0100.

Poplatek nelze platit na splátky, je však možno zaplatit každý měsíc za jednu osobu.
U pokladny je nutné nahlásit adresu (obec, ulice a číslo popisné) a osoby, za které poplatek hradíte.

Příklad:
Petr Vomáčka, Vroutecká 999, Podbořany, syn Josef Vomáčka, dcera Petra Vomáčková


Poplatek je nutno zaplatit do konce května 2024. 


S případnými dotazy se obraťte

na p. Martinu Elbogenovou, tel. 415 237 527, elbogenova@podborany.net
nebo na p. Ing. Elišku Barákovou, tel. 415 237 591, barakova@podborany.net


S dotazy na variabilní symbol je možno se také obrátit
na p. Danu Albrechtovou z finančního odboru, tel. 415 237 563.


Na rok 2024 se budou vydávat nové nálepky na nádoby TKO (popelnice). Nálepky budou červené barvy s bílým potiskem. 

Nádoby na TKO, které nebudou olepeny těmito nálepkami, se od 1.6.2024 nebudou vyvážet .

Tyto nálepky se vydávají na pokladně MěÚ Podbořany nebo v kanceláři č. 208.
 HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADŮ


KOMUNÁLNÍ ODPAD

  Nádoby na 120 l Nádoby na 1100 l
Podbořany v úterý v úterý a pátek
Sýrovice v úterý x
Dolánky v úterý x
Pšov v úterý x
Kaštice v úterý x
Oploty v úterý x
Neprobylice v úterý x
Kněžice v úterý x
Mory v úterý x
Valov v úterý x
Letov v úterý x
Buškovice v úterý x
Hlubany ve středu x

 

SEPAROVANÝ ODPAD - nádoby 1100 litrů

Plasty – 1x týdně ve středu
Papír – 1x týdně v pondělí
Sklo – 1x za 28 dní ve středu


 

SEPAROVANÝ ODPAD – Podbořany, Hlubany, Buškovice - nádoby 120 litrů
(od 1.1.2024)

Papír –  1x měsíčně - pondělí v celém prvním lichém týdnu v měsíci
Plasty – 1x měsíčně - středa v celém prvním lichém týdnu v měsíci

Měsíc Papír Plasty
Leden 01.01. 03.01.
Únor 12.02. 14.02.
Březen 11.03. 13.03.
Duben 08.04. 10.04.
Květen 06.05. 08.05.
Červen 03.06. 05.06.
Červenec 01.07. 03.07.
Srpen 12.08. 14.08.
Září 09.09. 11.09.
Říjen 07.10. 09.10.
Listopad 04.11. 06.11.
Prosinec 02.12. 04.12.

 

BIOODPAD - PODBOŘANY
 

Měsíc Bioodpad
Leden 25.01.2024
Únor 22.02.2024
Březen 21.03.2024


Od 4.4.2024 do 28.11.2024 svoz bioodpadu bude probíhat pravidelně 1x týdně každý čtvrtek.

 


Nevíte si rady, co kam patří? Do kterého kontejneru máte odhodit tříděný odpad? Pomůže vám náš návod.
Pro zlepšení a zkvalitnění vašeho třídění vám napoví následující přehled a doporučení:

 

KONTEJNERY NA SKLO

kontejner na sklo
Co PATŘÍ do kontejneru na SKLO Co NEPATŘÍ do kontejneru na SKLO

nevratné lahve bez uzávěrů

skla s drátěnou výztuží

sklenice od kompotů apod.

zrcadla

lahvičky od kosmetiky

žárovky a zářivky (nebezpečný odpad)

lahvičky od mycích prostředků

televizní obrazovky (nebezpečný odpad)

okenní skla

automobilová skla

tabulová skla ze skříní

keramika, porcelán

skleněné nádobí

obaly od chemikálií, léků (nebezpečný odpad)

skleněné střepy

jiné neskleněné odpady

 

Doporučeni a upozornění:
S ohledem na své okolí nevhazujete prosím skleněné odpady po 22 hodině. Častým omylem je fakt, že si lidé pletou keramiku a porcelán se sklem. Sklo je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte lahve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.

 

KONTEJNERY NA PLASTY

kontejner na plasty
Co PATŘÍ do kontejneru na PLASTY Co NEPATŘÍ do kontejneru na PLASTY
PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!) jednorázové pleny
igelity, sáčky, tašky bakelity
čisté folie laminované pryskyřice
kelímky molitany
krabičky od pokrmových tuků obaly od maziv a olejů (nebezpečný odpad)
obaly od mycích prostředků lahve od stolních olejů
prázdné obaly od kosmetiky znečištěné plasty např. zbytky potravin, chemikáliemi, oleji
misky, kbelíky novodurové trubky
hračky linolea a jiné výrobky z PVC
obaly Tetra Pak (krabice od mléka, džusů, apod.) automobilové plasty
plastové výrobky jiné neplastové odpady
polystyrén  

 

Doporučení a upozornění:
Sešlapáváním plastových lahví výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých lahví se do něj vejde až 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr. U lahví nedotahujte uzávěry, uzavřené lahve se nedají lisovat do balíků. Znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů úplně znemožnit. Z PET lahví není nutné odstraňovat etikety (i když zpracovateli tím pomůžete), neboť před pracováním procházejí mycí linkou, která má za úkol odstranit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, kterým je etiketa k láhvi přilepena.

 

KONTEJNERY NA PAPÍR

kontejner na papír
Co PATŘÍ do kontejneru na PAPÍR Co NEPATŘÍ do kontejneru na PAPÍR
noviny, časopisy papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin
katalogy, reklamní letáky obaly od nápojů (patří do plastů)
papírové obaly, krabice použité pleny
karton a lepenka obvazy, hygienické potřeby
kancelářský papír uhlový, dehtový, voskovaný papír, kopíráky

 

Doporučení a upozornění:
Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru.

 

Červené kontejnery – drobné elektrozařízení

kontejner červený

Město Podbořany informuje své občany, že od 19.12.2012 byly umístěny ve městě Podbořany 3 červené kontejnery od firmy ASEKOL s.r.o..

Tyto stacionární  kontejnery mají usnadnit lidem při odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště, aby nemuseli s těmito spotřebiči na sběrný dvůr. Mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů.

Do těchto kontejnerů se ukládají drobná elektrozařízení jako jsou např.: kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony a další. Do kontejnerů naopak nepatří : televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky.

Nově jsou stacionární kontejnery vybavené také boxem pro individuální sběr baterií.

Tyto kontejnery jsou umístěny naproti Penny Marketu, u MěÚ Podbořany na parkovišti a v ulici Komenského naproti COOP Jednota.

 

POPELNICE NA BIOODPAD

popelnice bio

Bioodpad je jakýkoliv odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. odpad ze zeleně). Takový odpad se umisťuje do hnědých nádob. Tyto nádoby se nacházejí u míst, kde jsou tzv. "hnízda" různobarevných popelnic, určených pro separovaný odpad. Popelnice hnědé barvy jsou určeny právě pro bioodpad, který přinášejí občané z okolí. Není tedy možné si tuto popelnici vzít k sobě (např. na zahradu …) a po naplnění vrátit. Tyto popelnice slouží všem!

Pokud je  váš bioodpad objemný a zaplní celou popelnici, nebo více popelnic, je možné bioodpad odkládat na sběrné místo, které se nachází ve městě Podbořany, ul. Mlýnská, a nebo si můžete nádobu na tento odpad pořídit sami.  

Aby vám byla tato nádoba na bioodpad zdarma vyvážena, je nutné si vývoz zajistit u MěÚ Podbořany. Tento vývoz vám zajistí pí. Elbogenová Martina – telefon. číslo: 415 237 527 nebo email: elbogenova@podborany.net.