Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Neprobylice

Jméno obce vzniklo z vlastního jména Neprobyl. První písemná zmínka o Neprobylicích pochází z roku 1260, kdy je vlastnil cisterciácký klášter v Plasích. Ve 14. století byla obec rozdělena mezi několik majitelů. Před husitskými válkami patřila její větší část Chmelickým z Vlčí Hory. V roce 1549 Neprobylice koupil Jan Kouč z Kouče a postavil tu tvrz, která stávala v areálu dnešního hospodářského dvora.

Neprobylice

V roce 1609 prodali Koučové Neprobylice za 7.500 kop Jáchymovi z Jonu. Ten zde dlouho nepobyl. Zemřel ve velkých dluzích a už roku 1612 prodala vdova po něm, Otýlie, Neprobylice Janu Šlikovi z Holíče, který je připojil k Doupovu. Brzy nato obec koupil Gothard Štampach ze Štampachu, který ji připojil k Oplotům. Za účast ve stavovském povstání mu však byl roku 1623 majetek zkonfiskován.

V roce 1651 byly opět Neprobylice střediskem samostatného panství, k němuž ještě patřily Velká Ves a části Sýrovic, Dobřence a Brodů. Naopak sedm hospodářů odvádělo poddanské dávky a robotovalo pro vrchnost v Soběsukách. Z onoho roku se dochoval soupis obyvatel.

V Neprobylicích žilo tehdy 134 obyvatel včetně majitele Andrease de Contreras. Ten si na neprobylickém zámečku udržoval malý dvůr, na němž zaměstnával písaře, páže, kočího, podkoního, komorníka, komornou a kuchařku.

Neprobylice

Osob ženského pohlaví bylo 70, všichni byli katolíci a podle jmen Němci. Dětí do deseti let žilo ve vsi 38, svobodných bylo 28 osob. Procentuálně jsou tyto hodnoty takřka shodné s Mory. Věkový průměr žijících obyvatel byl 23,4 roku. Hostinským byl Jakub Eberl, obživu zde nalezli i kovář a švec.

V 18. a 19. století tvořily Neprobylice s Oploty jedno panství, jejichž majitelé se často střídali. Neprobylický zámek byl obýván ještě na konci 18. století tehdy již hospodářskými úředníky. Během 1. poloviny 19. století byl opuštěn a zbořen. Stával v areálu statku. V něm se dodnes dochovaly hospodářské prostory s pilíři a klenbou ze 17. nebo 18. století.

Ve 2. polovině 19. století žil v Neprobylicích léčitel Martin Hoffmann. Jeho působení byly připisovány zázračné účinky, a proto za ním jezdili lidé až z Německa a Ruska. Za první republiky byly Neprobylice z 80 % německé.

Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1910 - celkem 179.

Neprobylice