Menu
Město Podbořany
Podbořany

Neprobylice

Jméno obce vzniklo z vlastního jména Neprobyl. První písemná zmínka o Neprobylicích pochází z roku 1260, kdy je vlastnil cisterciácký klášter v Plasích. Ve 14. století byla obec rozdělena mezi několik majitelů. Před husitskými válkami patřila její větší část Chmelickým z Vlčí Hory. V roce 1549 Neprobylice koupil Jan Kouč z Kouče a postavil tu tvrz, která stávala v areálu dnešního hospodářského dvora.

Neprobylice

V roce 1609 prodali Koučové Neprobylice za 7.500 kop Jáchymovi z Jonu. Ten zde dlouho nepobyl. Zemřel ve velkých dluzích a už roku 1612 prodala vdova po něm, Otýlie, Neprobylice Janu Šlikovi z Holíče, který je připojil k Doupovu. Brzy nato obec koupil Gothard Štampach ze Štampachu, který ji připojil k Oplotům. Za účast ve stavovském povstání mu však byl roku 1623 majetek zkonfiskován.

V roce 1651 byly opět Neprobylice střediskem samostatného panství, k němuž ještě patřily Velká Ves a části Sýrovic, Dobřence a Brodů. Naopak sedm hospodářů odvádělo poddanské dávky a robotovalo pro vrchnost v Soběsukách. Z onoho roku se dochoval soupis obyvatel.

V Neprobylicích žilo tehdy 134 obyvatel včetně majitele Andrease de Contreras. Ten si na neprobylickém zámečku udržoval malý dvůr, na němž zaměstnával písaře, páže, kočího, podkoního, komorníka, komornou a kuchařku.

Neprobylice

Osob ženského pohlaví bylo 70, všichni byli katolíci a podle jmen Němci. Dětí do deseti let žilo ve vsi 38, svobodných bylo 28 osob. Procentuálně jsou tyto hodnoty takřka shodné s Mory. Věkový průměr žijících obyvatel byl 23,4 roku. Hostinským byl Jakub Eberl, obživu zde nalezli i kovář a švec.

V 18. a 19. století tvořily Neprobylice s Oploty jedno panství, jejichž majitelé se často střídali. Neprobylický zámek byl obýván ještě na konci 18. století tehdy již hospodářskými úředníky. Během 1. poloviny 19. století byl opuštěn a zbořen. Stával v areálu statku. V něm se dodnes dochovaly hospodářské prostory s pilíři a klenbou ze 17. nebo 18. století.

Ve 2. polovině 19. století žil v Neprobylicích léčitel Martin Hoffmann. Jeho působení byly připisovány zázračné účinky, a proto za ním jezdili lidé až z Německa a Ruska. Za první republiky byly Neprobylice z 80 % německé.

Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1910 - celkem 179.

Neprobylice