Menu
Město Podbořany
Podbořany

Sýrovice

Název obce vznikl buď z vášně jejích dávných obyvatel pro konzumaci sýra nebo z proslulosti sýrů zde vyráběných. Nejstarší písemná zmínka o Sýrovicích pochází z roku 1418, kdy jsou poplatky z nich uvedeny v závěti žateckého měšťana Václava Černého.

Už od středověku byly Sýrovice rozděleny mezi několik majitelů a tento stav trval prakticky až do roku 1850. Například v roce 1654 byl jeden sedlák poddaným města Žlutic, čtyři sedláci a tři chalupníci s krčmářem patřili do panství Milčeves, dva sedláci a dva chalupníci s kovářem odváděli dávky vrchnosti v Neprobylicích a konečně vrchností posledních dvou sedláků bylo město Žatec.

Syrovice

Z tohoto důvodu nezachycuje soupis poddaných z roku 1651 všechny obyvatele, protože některé vrchnosti seznamy nedodaly. Jmenovitě tak známe jen poddané Žatce a Milčevse, jichž bylo dohromady 47. Lze proto předpokládat, že celkový počet obyvatel se pohyboval okolo stovky. Jména naznačují, že většina obyvatel byla německé národnosti.

Podle zápisu v žatecké kronice vzbudila roku 1601 událost, která se stala v Sýrovicích, pozornost v celém kraji. Při bouřce se měl jeden žnec na poli rouhat. Vzápětí do něj uhodil blesk a několik dalších lidí popálil. Roku 1664 postihl vesnici velký požár. V 18. století patřila většina Sýrovic do černínského panství Krásný Dvůr. Na jeho konci se počet domů ustálil na čísle 25, bydlelo zde kolem 160 obyvatel.

Syrovice

Roku 1887 koupil zdejší statek Anton Knobloch, jehož syn Edmund zde postavil výstavnou vilu a staral se o celkové zvelebení obce. Počátkem 20. století se Sýrovice orientovaly na živočišnou výrobu - roku 1902 se tu chovalo 200 ovcí, 80 prasat, 21 koní, 22 koz a 150 kusů hovězího dobytka, rozšířeno bylo rovněž včelařství. Malá obdélná kaplička na návsi pochází z 19. století, socha sv. Floriána z roku 1813 byla před nedávnem zničena.

Za první republiky žilo v obci 25 % Čechů. Stalo se tak zásluhou Augustina Hraby, který roku 1910 koupil druhý největší statek v obci a zaměstnal na něm české zemědělské dělníky. Zasloužil se také o otevření české školy ve Pšově v roce 1923, kterou pak navštěvovaly rovněž děti ze Sýrovic. Nejvíce obyvatel měly Sýrovice roku 1880 - celkem 251.

Syrovice