Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Kryry

Úplné znění po vydání Změny č.2 a 3 ÚP Kryry

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.2 a 3 ÚP Kryry, které nabyly účinnosti dne 29.8.2020 a 23.3.2021.

Textová část:

Úplné znění po změně č.2 a 3 ÚP Kryry: TEXT_VÝROK_ÚZ_ÚP_Kryry_po_ZM2

Grafická část po Změně č.2 a 3 ÚP Kryry - Návrh

Výkres základního členění:

Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2  

Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2-ÚZ_po_ZM3_po_ZM2

Hlavní výkres:

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3_po_ZM2)

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Výkres VPS:

Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Výkres TI:

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Grafická část po Změně č.2 a 3 ÚP Kryry – Odůvodnění

Koordinační výkres:

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Úplné znení po vydání Změny č. 3 ÚP Kryry

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.3 ÚP Kryry, která nabyta účinnosti dne 29.8.2020.

Textová část – úplné znění po změně č.3 ÚP Kryry – UZ_TEXT_VYROK_UP_Kryry_po_ZM3 pdf

I. Grafická část po změně č.3 ÚP Kryry

1. Výkres základního členění-Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:10000 pdf

2. Výkres základního členění-Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:10000 pdf

3. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

4. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

5. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

6. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

7. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

8. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

9. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

10. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

11. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

12. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

13.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS­_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

14.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

15.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

16.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

17.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

II. Grafická část odůvodnění – po změně č.3 ÚP Kryry

18.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

19.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

20.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

21.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

22.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

 

Územní plán Kryry, účinnost od 17.12.2011

Oznámení o vydání ÚP Kryry

Zastupitelstvo Města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2011 formou opatření obecné povahy

ÚP Kryry,

který nabyl účinnosti dne 17.12.2011.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

I.1 Výkres základního členění území - 1. část pdf
I.1 Výkres základního členění území - 2. část pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

I.2.1 Hlavní výkres - 1. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 2. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 3. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 4. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 1. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 2. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 3. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 4. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury pdf

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 1. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 2. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 3. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 4. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 5. část pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

II.4 Koordinační výkres - 1. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 2. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 3. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 4. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 5. část pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

II.5 Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1. část pdf
II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 2. část pdf 
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015 pdf

 

Změna č.1 ÚP KRYRY, účinnost od 27.7.2018

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.6.2018 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 1 ÚP Kryry,

která nabyla účinnosti dne 27.7.2018

 

A. Opatření obecné povahy pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Kryry
0 - textová část – ZM1_VP_UP_Kryry_OOP pdf
01 – textová část – ZM_VP_UP_Kryry_ODUVOD_OOP pdf
1 - výkres základního členění – Kryry_ZCU_5000 – OOP pdf
2 - hlavní výkres – Kryry_HLV_5000 – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – Kryry_KOOR_5000 – OOP pdf
03 – výkres záboru ZPF – Kryry_ZPF_5000 – OOP pdf


C. Úplné znění po změně č.1 ÚP Kryry
0 - textová část – ÚZ_ÚP_KRYRY_po_ZM1 pdf
1 - Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
1 - Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf

 

Změna č.3 ÚP Kryry, účinnost od 29.8.2020

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 24.6.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 ÚP Kryry, která nabyla účinnosti dne 29.8.2020.

Opatření obecné povahy (OOP) pdf

Textová a grafická část Změny č.3 ÚP Kryry:

01_ZM3_UP-Kryry pdf

02_ZM3_ODŮV_UP_Kryry pdf

PŘÍLOHA_1_SROVNÁVACÍ TEXT pdf

I. Grafická část Změny č.3 ÚP Kryry - návrh:

1. Základní členění území – Kryry_ZCU_10000_Kryry, M 1:10 000 pdf

2. Hlavní výkres – Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA1, M 1:5 000 pdf

3. Hlavní výkres – Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA2, M 1:5 000 pdf

4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – Kryry_ZPF_10000_Kryry, M 1:10000 pdf

II. Grafická část Změny č.3 ÚP Kryry: - odůvodnění

5. Koordinační výkres–Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA1, M 1:5 000 pdf

6. Koordinační výkres–Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA2, M 1:5 000 pdf

7. Širší vztahy-Kryry_ŠIRŠÍ_VZTAHY_50000_ZM, M 1:50 000 pdf


Změna č.2 ÚP Kryry, účinnost od 23.3.2021

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 17.2.2021 formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 ÚP Kryry, která nabyla účinnosti dne 23.3.2021.

 

Opatření obecné povahy (OOP)

 

Textová část:

Návrh: 01_ZM2_UP_Kryry_NAVRH_OOP

Odůvodnění: 02_ZM2_UP_Kryry_ODŮV_OOP

 

Grafická část Změny č.2 Územního plánu Kryry:

Výkres základního členění:

Kryry_ZCU_10000_Kryry_Strojetice_ZM2                          M 1:10000

 

Hlavní výkres:

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_ZM2                             M 1:5 000

 

Grafická část odůvodnění Změny č.2 územního plánu Kryry:

Koordinační výkres:

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_ZM2                         M 1:5 000

 

Výkres širších vztahů:

Kryry_SIRSI_VZTAHY_50000_ZM2                                     M :1:50000

 

Výkres předpokládaných záborů ZPF:

Kryry_ZPF_10000_Kryry_Strojetice_ZM2                           M 1:10000