Menu
Město Podbořany
Podbořany

Kryry

Úplné znění po vydání Změny č.2 a 3 ÚP Kryry

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.2 a 3 ÚP Kryry, které nabyly účinnosti dne 29.8.2020 a 23.3.2021.

Textová část:

Úplné znění po změně č.2 a 3 ÚP Kryry: TEXT_VÝROK_ÚZ_ÚP_Kryry_po_ZM2

Grafická část po Změně č.2 a 3 ÚP Kryry - Návrh

Výkres základního členění:

Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2  

Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2-ÚZ_po_ZM3_po_ZM2

Hlavní výkres:

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3_po_ZM2)

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Výkres VPS:

Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Výkres TI:

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ-po_ZM3_po_ZM2

Grafická část po Změně č.2 a 3 ÚP Kryry – Odůvodnění

Koordinační výkres:

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3_po_ZM2

Úplné znení po vydání Změny č. 3 ÚP Kryry

Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona, byla vyhotovena změna územního plánu zahrnující právní stav po vydání Změny č.3 ÚP Kryry, která nabyta účinnosti dne 29.8.2020.

Textová část – úplné znění po změně č.3 ÚP Kryry – UZ_TEXT_VYROK_UP_Kryry_po_ZM3 pdf

I. Grafická část po změně č.3 ÚP Kryry

1. Výkres základního členění-Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:10000 pdf

2. Výkres základního členění-Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:10000 pdf

3. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

4. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

5. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

6. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

7. Hlavní výkres-Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

8. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

9. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

10. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

11. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

12. Výkres technické infrastruktury-Kryry_TEFINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

13.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS­_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

14.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

15.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

16.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

17.Výkres veřejně prospěšných staveb-Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

II. Grafická část odůvodnění – po změně č.3 ÚP Kryry

18.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

19.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

20.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

21.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

22.Koordinační výkres-Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_UZ_po_ZM3, M 1:5 000 pdf

 

Územní plán Kryry, účinnost od 17.12.2011

Oznámení o vydání ÚP Kryry

Zastupitelstvo Města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 30.11.2011 formou opatření obecné povahy

ÚP Kryry,

který nabyl účinnosti dne 17.12.2011.

 

Textová část územního plánu a textová část odůvodnění územního plánu pdf

I.1 Výkres základního členění území - 1. část pdf
I.1 Výkres základního členění území - 2. část pdf
Legenda - Výkres základního členění území pdf

I.2.1 Hlavní výkres - 1. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 2. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 3. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 4. část pdf
I.2.1 Hlavní výkres - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres pdf

I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 1. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 2. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 3. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 4. část pdf
I.2.2 Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury - 5. část pdf
Legenda - Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury pdf

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 1. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 2. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 3. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 4. část pdf
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - 5. část pdf
Legenda - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf

II.4 Koordinační výkres - 1. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 2. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 3. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 4. část pdf
II.4 Koordinační výkres - 5. část pdf
Legenda - Koordinační výkres pdf

II.5 Výkres širších vztahů pdf
Legenda - Výkres širších vztahů pdf

II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1. část pdf
II.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 2. část pdf 
Legenda - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

 

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015

Zpráva o uplatňování ÚP Kryry za období 2011-2015 pdf

 

Změna č.1 ÚP KRYRY, účinnost od 27.7.2018

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 27.6.2018 formou opatření obecné povahy

Změnu č. 1 ÚP Kryry,

která nabyla účinnosti dne 27.7.2018

 

A. Opatření obecné povahy pdf

B. Textová a grafická část návrhu Změny č.1 ÚP Kryry
0 - textová část – ZM1_VP_UP_Kryry_OOP pdf
01 – textová část – ZM_VP_UP_Kryry_ODUVOD_OOP pdf
1 - výkres základního členění – Kryry_ZCU_5000 – OOP pdf
2 - hlavní výkres – Kryry_HLV_5000 – OOP pdf

O1 - koordinační výkres – Kryry_KOOR_5000 – OOP pdf
03 – výkres záboru ZPF – Kryry_ZPF_5000 – OOP pdf


C. Úplné znění po změně č.1 ÚP Kryry
0 - textová část – ÚZ_ÚP_KRYRY_po_ZM1 pdf
1 - Kryry_ZCU_10000_Kryry_Besno_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
1 - Kryry_ZCU_10000_Stebno_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
2 - Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
3 - Kryry_TECHINF_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
4 - Kryry_VPS_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf

O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_4_ÚZ – po změně pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Stebno_cast_5_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_1_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_ÚZ – po změně 1 pdf
O1 - Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_3_ÚZ – po změně 1 pdf

 

Změna č.3 ÚP Kryry, účinnost od 29.8.2020

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 24.6.2020 formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 ÚP Kryry, která nabyla účinnosti dne 29.8.2020.

Opatření obecné povahy (OOP) pdf

Textová a grafická část Změny č.3 ÚP Kryry:

01_ZM3_UP-Kryry pdf

02_ZM3_ODŮV_UP_Kryry pdf

PŘÍLOHA_1_SROVNÁVACÍ TEXT pdf

I. Grafická část Změny č.3 ÚP Kryry - návrh:

1. Základní členění území – Kryry_ZCU_10000_Kryry, M 1:10 000 pdf

2. Hlavní výkres – Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA1, M 1:5 000 pdf

3. Hlavní výkres – Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA2, M 1:5 000 pdf

4. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – Kryry_ZPF_10000_Kryry, M 1:10000 pdf

II. Grafická část Změny č.3 ÚP Kryry: - odůvodnění

5. Koordinační výkres–Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA1, M 1:5 000 pdf

6. Koordinační výkres–Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_cast_2_UZ_ZM3_LOKALITA2, M 1:5 000 pdf

7. Širší vztahy-Kryry_ŠIRŠÍ_VZTAHY_50000_ZM, M 1:50 000 pdf


Změna č.2 ÚP Kryry, účinnost od 23.3.2021

Zastupitelstvo města Kryry, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 17.2.2021 formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 ÚP Kryry, která nabyla účinnosti dne 23.3.2021.

 

Opatření obecné povahy (OOP)

 

Textová část:

Návrh: 01_ZM2_UP_Kryry_NAVRH_OOP

Odůvodnění: 02_ZM2_UP_Kryry_ODŮV_OOP

 

Grafická část Změny č.2 Územního plánu Kryry:

Výkres základního členění:

Kryry_ZCU_10000_Kryry_Strojetice_ZM2                          M 1:10000

 

Hlavní výkres:

Kryry_HLV_5000_Kryry_Strojetice_ZM2                             M 1:5 000

 

Grafická část odůvodnění Změny č.2 územního plánu Kryry:

Koordinační výkres:

Kryry_KOOR_5000_Kryry_Strojetice_ZM2                         M 1:5 000

 

Výkres širších vztahů:

Kryry_SIRSI_VZTAHY_50000_ZM2                                     M :1:50000

 

Výkres předpokládaných záborů ZPF:

Kryry_ZPF_10000_Kryry_Strojetice_ZM2                           M 1:10000