Navigace

Obsah

Stavební úřad

Organizační zařazení

Město Podbořany > Měststký úřad
Adresy
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Informace odboru.
Stavební řízení, kolaudace, stavební povolení, územní plánování, vyvlastňování, povolování silničních staveb ...

Náplň činnosti odboru:

  • Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů souvisejících
  • Výkon státního stavebního dohledu
  • Administrativní činnost
  • Archiv stavebního úřadu
  • Stavebně správní úsek pro katastrální území Podbořany
  • Stavebně správní úsek pro zbylou část územního obvodu úřadu