Menu
Město Podbořany
Podbořany

Projekty

rozhodnutí o poskytnutí daru

Doplnění potřebného vybavení JSDH Podbořany

Datum: 11. 6. 2024

Rada Ústeckého kraje rozhodla poskytnout podporu ve výši 145 040 Kč

popis projektu

EPS Domov pro seniory Podbořany p.o.

Datum: 28. 3. 2024

Město Podbořany realizuje projekt "EPS Domov pro seniory Podbořany p.o.", identifikčaní číslo: 013D313003502

Standardizace územního plánu Podbořan 1

Standardizace územního plánu Podbořan

Datum: 14. 3. 2024

Město Podbořany realizuje projekt "Standardizace územního plánu Podbořan", registrační číslo: CZ.06.01.01/00/23_075/0003468

strom narozeni

Strom narození 2023

Datum: 31. 10. 2023

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.

Vybavení dvou nových členů sboru v Podbořanech 1

Vybavení dvou nových členů sboru v Podbořanech

Datum: 12. 6. 2023

Sbor dobrovolných hasičů v Podbořanech posílili dva noví členové.

Projekt ZRIZENI AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK

Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května v Podbořanech

Datum: 9. 5. 2023

Město Podbořany realizuje projekt „Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května v Podbořanech“, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0001207.

uses

Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany – 1. etapa

Datum: 3. 2. 2022

Město Podbořany realizuje projekt „Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany – 1. etapa“, registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013121

logo MMR

Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany

Datum: 1. 9. 2017

Město Podbořany realizuje projekt „Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005708. Cílem projektu je zvýšit efektivitu práce MěÚ prostřednictvím rozšíření a modernizace IS města.