Menu
Město Podbořany
Podbořany

Projekty

Projekt ZRIZENI AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK

Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května v Podbořanech

Datum: 9. 5. 2023

Město Podbořany realizuje projekt „Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ulici 5. května v Podbořanech“, registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0001207.

uses

Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany – 1. etapa

Datum: 3. 2. 2022

Město Podbořany realizuje projekt „Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany – 1. etapa“, registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013121

eu+mmr

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

Datum: 16. 5. 2019

Město Podbořany realizuje projekt „Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech“, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002295. Cílem projektu je transformace objektu na komunitní centrum. V rámci změny vnitřních dispozic budou vytvořeny prostory pro poskytování dvou sociálních služeb a služeb pro rodiny s dětmi. Současně bude vybudováno zázemí pro vzdělávací, volnočasové a jiné aktivity jednotlivých komunit.

#

Projekt 20. Výročí Česko-německého přátelství, Podbořany&Ehrenfriedersdorf, „Záhadný Doupov“

Datum: 13. 9. 2018

Ve dnech 14. – 17.6.2018 Město Podbořany přijalo návštěvu zástupců města Ehrenfriedersdorf.
Uskutečnil se projekt 20. Výročí Česko-německého přátelství, Podbořany&Ehrenfriedersdorf, „Záhadný Doupov“, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů (č. 0461-CZ-20.02.2018).

logo MMR

Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany

Datum: 1. 9. 2017

Město Podbořany realizuje projekt „Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005708. Cílem projektu je zvýšit efektivitu práce MěÚ prostřednictvím rozšíření a modernizace IS města.