Navigace

Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Podbořany > Měststký úřad
Adresy
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Hlavní úkoly odboru

 

 • Agenda stanic měření emisí
 • Agenda autoškol a zkoušek z odborné způsobilosti
 • Dopravně správní agendy:

a) Na úseku silniční dopravy
b) Na úseku pozemních komunikací

 

 • Evidenční agendy

a) Na úseku evidence řidičů

 • Zajišťování výkonu státní správy na úseku registru řidičů.
 • Vedení bodového systému v dopravě.
 • Vedení agendy digitálního tachografu.
 • Provoz CZECH- POINT – výpis z bodového hodnocení.  

b) Na úseku registru vozidel

 • Evidence vozidel v rozsahu platných předpisů.      
 • Schvalování vozidel (dovezená, přestavby, stavby, obnova VIN apod.).
 • Přestupková agenda
 • Výkon přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., dle zákona č. 361/2000 Sb., dle zákona č. 168/1999 Sb., dle zákona č. 56/2001 Sb., dle zákona č. 280/2009 Sb.