Menu
Město Podbořany
Podbořany

Stálé expozice

Co můžete v muzeu spatřit

Regionale_Geologie IMG_0095
Jedná se o stálou expozici o přírodních zajímavostech okolí
města Podbořany, jejímž cílem je představit méně známou a přesto
geologicky pestrou oblast. Expozice komplexně představuje vše zajímavé, čím se může Podbořansko z hlediska mineralogie, geologie
a paleontologie prezentovat.
Pohled do minulosti Podbořanska.
kytka plakátfb
Květena Podbořanska nabízí pestrost květeny nacházející se na uzemí
Podbořanska.

Expozice "Kaolin na Podbořansku"

Nová expozice se zaměřuje na nejvýznamnější místní surovinu - kaolin, který je na Podbořansku těžen nepřetržitě téměř 200 let! 

 Autoři expozice "Kaolin na Podbořansku" představují období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost formou textů, dobových fotografií, map, autentických předmětů a také 3D modelů.  Malí návštěvníci si budou moci ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem.
Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech.

V budoucnosti bude tvrz s expozicí výchozím bodem
naučné kaolinové stezky, kterou rovněž Město Podbořany plánuje.

Pro návštěvu je nutné se předem objednat.