Menu
Město Podbořany
Podbořany

Stálé expozice

Co můžete v muzeu spatřit

Geologie IMG_0095

Nová stálá expozice Geologie na Podbořansku je obohacena o vzácné exponáty, vznikla originálním propojením rekonstrukcí malíře J. Svobody s vystavovanými přírodninami. Návštěvník tak může spatřit unikátní zkamenělý kmen stromové přesličky objevený na Podbořansku a první rekonstrukci 300 mil. let starého stromu, která vznikla ve spolupráci s českými a německými paleobotaniky. Odlitek vápencové desky s kostrou třetihorního plcha nalezený již v roce 1690 ve Valči. Další vzácnou novinkou je kolekce skelných opálů s ukázkou jejich luminiscence v UV záření. Expozice je obohacena o mikrofotografie minerálů P. Fuchse a XL vzorky typických podbořanských hornin (surovin) a fotografie lokalit jejich výskytu. 

 

Pohled do minulosti Podbořanska.
Symbol plakátfb

Expozice "Hlasy Čechů z Volyně

Kompletně nová expozice navazuje na starší projekt z roku 2004. V nových a větších prostorách muzea si může návštěvník prohlednout desítky unikátních a dosud nezveřejněných předmětů se sbírek Národního muzea. Patří mezi ně zemědělské nástroje, vybavení z volyňských domácností či poháry ze závodů českých sokolských jednot na Volyni. 

Další exponáty návštěvníkům přiblíží témata náboženství, politických změn či období  1. a 2. světové války.

Expozice je obohacena o původní texty, fotografie a vzpomínky pamětníků. 

Expozice vznikla za spolupráce Národního muzea v Praze a města Podbořany, které novou expozici financovalo. 

https://www.nm.cz/o-nas/novinky/tam-a-zase-zpatky-pribeh-volynskych-cechu-predstavi-expozice-v-muzeu-podborany?fbclid=IwAR3iZ6jNF-F8TWUMita5UH754-PtGooxCibtwjZSpkHAeUOZ6F62TcaiMqM

 

Navštívit novou expozici můžete v prostorách Výstavní síně v Podbořanech. 

Expozice "Kaolin na Podbořansku"

Nová expozice se zaměřuje na nejvýznamnější místní surovinu - kaolin, který je na Podbořansku těžen nepřetržitě téměř 200 let! 

 Autoři expozice "Kaolin na Podbořansku" představují období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost formou textů, dobových fotografií, map, autentických předmětů a také 3D modelů.  Malí návštěvníci si budou moci ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem.
Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech.

V budoucnosti bude tvrz s expozicí výchozím bodem
naučné kaolinové stezky, kterou rovněž Město Podbořany plánuje.

Pro návštěvu je nutné se předem objednat, v letních měsících červen - srpen je tvrz otevřena každé úterý 10:00 - 15:00h.

 

Putovní výstava

                Hans Kudlich - Osvoboditel sedláků    18.1.2024 - 21.6.2024

       Hans Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 -49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe.
Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Rovněž v Podbořanech byl Hansi Kudlichovi postaven velký pomník, ale v roce 1945 byl odstraněn. Kromě toho byly jeho jménem pojmenovávány různé turistické rozhledny. Mnohé z památníků a rozhleden již dnes nestojí, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti.