Menu
Město Podbořany
Podbořany

Stálé expozice

Co můžete v muzeu spatřit

Regionale_Geologie IMG_0095

Jedná se o stálou expozici o přírodních zajímavostech okolí
města Podbořany, jejímž cílem je představit méně známou a přesto
geologicky pestrou oblast. Expozice komplexně představuje vše zajímavé, čím se může Podbořansko z hlediska mineralogie, geologie
a paleontologie prezentovat.

Expozice je dočasně uzavřena.

Pohled do minulosti Podbořanska.
Symbol plakátfb

Expozice "Hlasy Čechů z Volyně" 

Kompletně nová expozice navazuje na starší projekt z roku 2004. V nových a větších prostorách muzea si může návštěvník prohlednout desítky unikátních a dosud nezveřejněných předmětů se sbírek Národního muzea. Patří mezi ně zemědělské nástroje, vybavení z volyňských domácností či poháry ze závodů českých sokolských jednot na Volyni. 

Další exponáty návštěvníkům přiblíží témata náboženství, politických změn či období  1. a 2. světové války.

Expozice je obohacena o původní texty, fotografie a vzpomínky pamětníků. 

Expozice vznikla za spolupráce Národního muzea v Praze a města Podbořany, které novou expozici financovalo. 

https://www.nm.cz/o-nas/novinky/tam-a-zase-zpatky-pribeh-volynskych-cechu-predstavi-expozice-v-muzeu-podborany?fbclid=IwAR3iZ6jNF-F8TWUMita5UH754-PtGooxCibtwjZSpkHAeUOZ6F62TcaiMqM

 

Navštívit novou expozici můžete v prostorách Výstavní síně v Podbořanech. 

Expozice "Kaolin na Podbořansku"

Nová expozice se zaměřuje na nejvýznamnější místní surovinu - kaolin, který je na Podbořansku těžen nepřetržitě téměř 200 let! 

 Autoři expozice "Kaolin na Podbořansku" představují období těžby, úpravy a zpracování kaolinu od počátků po současnost formou textů, dobových fotografií, map, autentických předmětů a také 3D modelů.  Malí návštěvníci si budou moci ze skutečné kaolinové hmoty sami vyrobit plaketu s hornickým znakem.
Expozice je umístěna v historických prostorách vodní tvrze v Hlubanech.

V budoucnosti bude tvrz s expozicí výchozím bodem
naučné kaolinové stezky, kterou rovněž Město Podbořany plánuje.

Pro návštěvu je nutné se předem objednat.