Menu
Město Podbořany
Podbořany

Stromy života

Strom narození

Jedná se o projekt města Podbořany, kdy mají rodiče možnost vysadit nově narozenému občánkovi vlastní strom – STROM NAROZENÍ. Podstatou je, aby se lidé učili více pečovat o přírodu a nedevastovali jí. Tím, že si budou moci zasadit něco "svého", se třeba změní jejich pohled na prostředí, ve kterém žijí - na domov v širším slova smyslu. Během let budou se svými dětmi sledovat, jak stromek prospívá a hrdě říkat: „Tento stromek jsme Ti vlastnoručně vysadili, když jsi se narodil“.

 

Každý stromek má vlastní cedulku, kde je uvedeno jméno malého občánka a údaje o narození. Takto označený stromek je zakreslen do mapky, která je volně přístupná na stránkách města. Jako památku na tuto událost dostává každé miminko ručně malovaný pamětní list.

 

Město Podbořany věnuje tento stromek zcela zdarma. Jediná podmínka pro jeho získání je účast na výsadbě, kde si rodiče stromek sami zasadí a zalijí.

 

Projekt byl zahájen na podzim roku 2012, kdy proběhla první výsadba 13 stromů. Druhý ročník se uskutečnil na jaře 2013, tehdy město zkrášlilo dalších nových 26 stromků. Při třetí výsadbě na podzim 2013 přibylo dalších 22 stromů, při čtvrté na jaře 2014 16 stromků, při páté na podzim 2014 18 stromků, při šesté na jaře 2015 14 stromů, při sedmé na podzim 2015 16 stromků, při osmé na jaře 2016 18 stromů, při deváté na podzim 2016 16 stromků, při desáté na jaře 2017 14 stromků, při jedenácté na podzim 2017 15 stromků, při dvanácté na jaře 2018 13 stromků, při třinácté na podzim 2018 15 stromků, při čtrnácté na jaře 2019 15 stromků, při patnácté na podzim 2019 15 stromků, při šestnácté na jaře 2022 30 stromků, při sedmnácté na podzim 2022 30 stromků, při osmnácté na jaře  2023 20 stromků a při zatím poslední devatenácté na podzim 2023 18 stromků. Cílem projektu je plánovaně s výsadbou zeleně ve městě pokračovat.

 

Výsadba č. 1 - podzim 2012

Výsadba č. 2 - jaro 2013

Výsadba č. 3 - podzim 2013

Výsadba č. 4 - jaro 2014

Výsadba č. 5 - podzim 2014

Výsadba č. 6 - jaro 2015

Výsadba č. 7 - podzim 2015

Výsadba č. 8 - jaro 2016

Výsadba č. 9 - podzim 2016

Výsadba č. 10 - jaro 2017

Výsadba č. 11 - podzim 2017

Výsadba č. 12 - jaro 2018

Výsadba č. 13 - podzim 2018

Výsadba č. 14 - jaro 2019

Výsadba č. 15 - podzim 2019

Výsadba č. 16 - jaro 2022

Výsadba č. 17 - podzim 2022

Výsadba č. 18 - jaro 2023

Výsadba č. 19 - podzim 2023