Menu
Město Podbořany
Podbořany

Provozní řád rekreačního areálu

Provozní řád rekreačního areálu městského koupaliště v Podbořanech


Provozovatel : Město Podbořany, IČ 00265365, Mírová 615, 441 01 Podbořany

Adresa :         Valovská 882, Podbořany 441 01

Správce areálu:         SEKOM PLUS s.r.o., provozovatel Areálu koupaliště Podbořany

                                   Petr Ulke            IČ:    09507116  DIČ: CZ09507116

                                                                              Hlavní 80, Kryry 439 81

 

Provozní doba recepce:

ČERVEN – ZÁŘÍ

  • Každý den 9:00 – 20:00

V případě nutnosti (mimo provozní dobu) volejte tel. č. 723 510 340, 720 074 895

1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněná místa pro stany a karavany v rekreačním areálu koupaliště Podbořany (RA). Je závazný pro všechny, kteří zde pobývají. Každá osoba, která poruší Provozní řád RA, může být z areálu vykázána bez náhrady.

2. a) V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze osoba, která se při příchodu nahlásí u správce RA a předloží průkaz totožnosti.

     b) Po přihlášení k pobytu a vyplnění karty hosta, obdrží každý ubytovaný instrukce k pobytu v RA a Povolenku k vjezdu do RA (vystavenou správou RA), kterou viditelně připevní na palubní desku motorového vozidla, karavanu nebo okna, z důvodu stálé kontroly. Při ztrátě se vše řeší u správce RA.

3. a) Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14 hod. Hosté jsou povinni opustit místo pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10 hod. V případě, že jsou ubytovací prostory připraveny dříve, je možné, po dohodě, ubytování před výše uvedenou hodinou.

   b) Rekreant si může délku pobytu prodloužit dle kapacity kempu. Jestliže rekreant nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, postupuje se dle instrukcí správy RA.

4. Pracovník RA přiděluje hostům prostor pro kempování nebo stání karavanu dle objednávky nebo dohody.

5. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem RA.

6. Po převzetí ubytovacích prostor si host ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí správci.

7. Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.

8. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a karavany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

9. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb kempu a koupaliště.

10. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

11. V době od 22 hod. do 7 hod. je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné po dohodě s provozovatelem kempu změnit dobu nočního klidu.

12. Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí.

13. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník správci RA, zde odevzdá povolenky ke vjezdu.

14. Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.

15. Hasící přístroje jsou k dispozici na budově č.p. 882 v areálu koupaliště.

Platební podmínky RA Podbořany:

MOŽNOSTI PLATBY

Veškeré platby lze uhradit pouze v hotovosti při příjezdu v recepci RA koupaliště

PODMÍNKY REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Rezervovat ubytování je možné telefonicky nebo e-mailem.

 

Přejeme všem návštěvníkům příjemný pobyt. Budete-li mít přání a připomínky, obraťte se na nás.

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Podbořany č. 238 / 2020 ze dne 27.5.2020.

Důležitá telefonní čísla:

 

Správce koupaliště + RA (p. P. Ulke)   

+420 723 510 340

Technické zabezpečení (p. V. Šeda)

+420 720 074 895

Městský úřad Podbořany  

+420 415 237 501

Odbor místního hospodářství a služeb   

knoblauch@podborany.net

Městská Policie

+420 777 627 032

Policie ČR _ Podbořany    

+ 420 415 214 052 (567)

Zdravotní záchranná služba ÚK

+420 415 215 579

Nemocnice

+420 415 237 111

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Policie ČR 

158

Provozní řád RA Koupaliště.pdf (668.18 kB)