Menu
Město Podbořany
Podbořany

Krásný Dvůr - památník na náměstí

Charakter: pomník – památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: v parčíku na náměstí v Krásném dvoře
Příslušnost uctěných osob: česká
Vlastník: obec Krásný Dvůr
Vlastník nemovitosti: obec Krásný Dvůr
Parcelní číslo: 3/2
Souřadnice GPS: 50°15'14.519"N, 13°22'4.231"E

Popis: vyšší kamenný pomník, k němuž vede dlážděná cesta, nahoře uprostřed dvouocasý lev, pod ním deska s nápisem „ČEST A SLÁVA PADLÝM 1939 – 1945“, pod ní deska se jmény padlých: „des. Josef SVOBODA, Jan HORÁK, Ladislav JANKOVEC, Václav JENÍK, Ladislav KALOVODA, Josef KERDA, František KERDA, Josef MEZENSKÝ, Josef K. MEZENSKÝ, Bohuslav NOVOTNÝ, Slavěna NOVOTNÁ, Josef PROCHÁZKA, Josef SVOBODA, Naďa SVOBODOVÁ, Václav ŠNÍDL, Josef VRLA, Marie VRLOVÁ, Ladislav URBAN, Josef ZÁPOTOCKÝ, Jaroslav ZÁPOTOCKÝ, Antonín LEDVINA, Jaroslav MAŠEK, Václav HOUŽVIC, voj. Vratislav BALOUN, voj. Bohuslav BAJER, voj. Jaroslav SKRAMUSKÝ, voj. Josef BAJER, voj. Dimitr BONDAREVSKÝ, voj. Josef BRÁZDA, voj. Josef DOMBROVSKÝ, voj. Josef FIALA, voj. Jaroslav HOLUB, voj. Josef HÁLEK, voj. Rudolf KOZLÍK, voj. Antonín KUČERA, svob. Václav KULICH, voj. Antonín KREJBICH, voj. Josef REGMER, voj. Josef LEGNER, voj. Oldřich MAKEŠ, voj. Jaroslav MAŠEK, voj. Vít PESTKOVSKÝ, voj. Jaroslav PROCHÁZKA, svob. Václav PŘIŠOVSKÝ, svob. Ladislav ŘEPKA, voj. Josef ŠTENC, voj. Bohuslav TOŠNER, des. Bohuslav MAŠEK, čet. Vratislav ŠULC, voj. Bohuslav ŽITNÝ“, pod jmény je na této desce dále nápis „PAMÁTCE OBČANŮ KUPIČOVA I OSTATNÍCH; MO SPB“. Ve spodní části je deska s nápisem „ZDE JE ULOŽENA PRSŤ Z HROBŮ NAŠICH PŘEDKŮ, KTEŘÍ ODPOČÍVAJÍ NA HŘBITOVĚ V KUPIČOVĚ NA UKRAJINĚ, KDE ŽILI ČEŠI V LETECH 1870 – 1947“. Vlevo od pomníku stožár s vlajkou EU, vpravo stožár s vlajkou ČR

Poznámka: u památníku se koná každoroční pietní setkání

Adresa


Krásný Dvůr
GPS: 50° 15′ 14.519″N  13° 22′ 4.231″E

Kategorie

mohyly, památníky