Menu
Město Podbořany
Podbořany

Krásný Dvůr

mohyly, památníky

Brody - pomník na okraji obce u silnice do Buškovic
Charakter: pomník – památník
Historická událost: nezjištěna
Umístění: Brody, na konci vesnice u silnice na Buškovice, po pravé straně.
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: obec Krásný Dvůr
Vlastník nemovitosti: Česká republika, Pozemkový fond České republiky
Parcelní číslo: 1221/1
Souřadnice GPS: 50°14'40.509"N, 13°20'29.716"E

Popis: kamenný pomník s křížem, prostor pomníku ohraničen kovaným plotem

Poznámka: vzhledem k charakteru památníku (žulový památník nepochybně pocházející z 20. století) se lze s vysokou pravděpodobností domnívat, že se jedná o památník obětem světové války, nicméně vytesaný nápis je nečitelný. Otázka dalšího výzkumu
Krásný Dvůr - hromadný hrob z I. světové války na hřbitově
Charakter: hrob hromadný (neznámý počet pohřbených osob)
Historická událost: I. světová válka
Umístění: hřbitov v Krásném dvoře, u zdi uprostřed na vzdálenější straně hřbitova, naproti bráně
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: obec Krásný Dvůr
Vlastník nemovitosti: obec Krásný Dvůr
Parcelní číslo: 591
Souřadnice GPS: 50°15'8.242"N, 13°22'32.303"E

Popis: malý pomník s nápisem „1914 – 1918, UNSEREN HELDEN“, prostranství hrobu ohraničeno zleva a zprava nízkým kovaným plotem.

Poznámka: hrob je veden jako „hromadný“, nicméně nemá evidenční číslo
Krásný Dvůr - památník na náměstí
Charakter: pomník – památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: v parčíku na náměstí v Krásném dvoře
Příslušnost uctěných osob: česká
Vlastník: obec Krásný Dvůr
Vlastník nemovitosti: obec Krásný Dvůr
Parcelní číslo: 3/2
Souřadnice GPS: 50°15'14.519"N, 13°22'4.231"E

Popis: vyšší kamenný pomník, k němuž vede dlážděná cesta, nahoře uprostřed dvouocasý lev, pod ním deska s nápisem „ČEST A SLÁVA PADLÝM 1939 – 1945“, pod ní deska se jmény padlých: „des. Josef SVOBODA, Jan HORÁK, Ladislav JANKOVEC, Václav JENÍK, Ladislav KALOVODA, Josef KERDA, František KERDA, Josef MEZENSKÝ, Josef K. MEZENSKÝ, Bohuslav NOVOTNÝ, Slavěna NOVOTNÁ, Josef PROCHÁZKA, Josef SVOBODA, Naďa SVOBODOVÁ, Václav ŠNÍDL, Josef VRLA, Marie VRLOVÁ, Ladislav URBAN, Josef ZÁPOTOCKÝ, Jaroslav ZÁPOTOCKÝ, Antonín LEDVINA, Jaroslav MAŠEK, Václav HOUŽVIC, voj. Vratislav BALOUN, voj. Bohuslav BAJER, voj. Jaroslav SKRAMUSKÝ, voj. Josef BAJER, voj. Dimitr BONDAREVSKÝ, voj. Josef BRÁZDA, voj. Josef DOMBROVSKÝ, voj. Josef FIALA, voj. Jaroslav HOLUB, voj. Josef HÁLEK, voj. Rudolf KOZLÍK, voj. Antonín KUČERA, svob. Václav KULICH, voj. Antonín KREJBICH, voj. Josef REGMER, voj. Josef LEGNER, voj. Oldřich MAKEŠ, voj. Jaroslav MAŠEK, voj. Vít PESTKOVSKÝ, voj. Jaroslav PROCHÁZKA, svob. Václav PŘIŠOVSKÝ, svob. Ladislav ŘEPKA, voj. Josef ŠTENC, voj. Bohuslav TOŠNER, des. Bohuslav MAŠEK, čet. Vratislav ŠULC, voj. Bohuslav ŽITNÝ“, pod jmény je na této desce dále nápis „PAMÁTCE OBČANŮ KUPIČOVA I OSTATNÍCH; MO SPB“. Ve spodní části je deska s nápisem „ZDE JE ULOŽENA PRSŤ Z HROBŮ NAŠICH PŘEDKŮ, KTEŘÍ ODPOČÍVAJÍ NA HŘBITOVĚ V KUPIČOVĚ NA UKRAJINĚ, KDE ŽILI ČEŠI V LETECH 1870 – 1947“. Vlevo od pomníku stožár s vlajkou EU, vpravo stožár s vlajkou ČR

Poznámka: u památníku se koná každoroční pietní setkání
Krásný Dvůr - památník obětem I. světové války v zámeckém parku
Charakter: pomník - památník
Historická událost: I. světová válka
Umístění: zámecký park v Krásném dvoře, tzv. Poustevníkova rokle
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: Česká republika, Národní památkový ústav
Vlastník nemovitosti: Česká republika, Národní památkový ústav
Parcelní číslo: 672/1
Souřadnice GPS: 50°14'36.689"N, 13°21'55.987"E

Popis: kamenný pomník s deskou se jmény padlých (či zemřelých), která je ovšem rozbitá, část jmen je proto nečitelná, zbytek čitelný špatně, po obou stranách pomníku kamenné lavičky, pomník je na vyvýšeném místě, vedou k němu schody, v současnosti zchátralé

Poznámka: v současné době je vstup do Poustevníkovy rokle zakázán kvůli celkově špatnému stavu památky