Menu
Město Podbořany
Podbořany

2021

Výroční zpráva za rok 2021

 

V roce 2021 podalo celkem 24 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Všem bylo odpovězeno.

Jedna žádost byla vzata zpět.

Byly podána jedna stížnost na postup městského úřadu.

Stížnost byla předána  na Krajský úřad a Krajský úřad ve věci rozhodnul.

 

Mgr. Martin Gutzer
Tajemník MěÚ Podbořany