Menu
Město Podbořany
Podbořany

2020

Výroční zpráva za rok 2020

 

V roce 2020 podalo celkem 25 žadatelů žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Všem bylo odpovězeno.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti byla vydána tři.

Ve všech třech případech byla požadovaná informace nakonec podána.

Byla podána celkem 3 odvolání proti rozhodnutí.

Byly podány celkem tři stížnosti na postup městského úřadu.

V jednom případě byla odpověď doplněna na základě rozhodnutí krajského úřadu.

V druhém případě byla žádost doplněna na základě podané stížnosti a ve třetím případě byl opět vyhověno na základě stížnosti a požadovaná informace podána.

 

Mgr. Martin Gutzer
Tajemník MěÚ Podbořany