Menu
Město Podbořany
Podbořany

2016

Výroční zpráva za rok 2016

 

vydaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2016.

 

V roce 2016 byly Městskému úřadu v Podbořanech podáno celkem 22 žádostí o poskytnutí informace.

 

Všem bylo včas odpovězeno. Nikdo se proti poskytnutým informacím neodvolal.

Mgr. Gutzer Martin

tajemník MěÚ Podbořany

Dokument k zobrazení / stažení