Menu
Město Podbořany
Podbořany

2001

Výroční zpráva za rok 2001

 

vydaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2011.

 

V roce 2001 byly Městskému úřadu v Podbořanech podáno celkem 7 žádostí o poskytnutí informace.

 

Všem bylo vyhověno, nikdo nevznesl žádné námitky, ani se neodvolal.

 

Mgr. Gutzer Martin

tajemník MěÚ Podbořany