Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor sociální a zdravotní

Odbor sociální a zdravotní

Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Úkon

Výše správního poplatku v Kč

Poznámka

Pořizování za úhradu kopie spisové dokumentace nebo její části vedené na úseku SPOD

15