Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor místního hospodářství a služeb

Odbor místního hospodářství a služeb

 Místní poplatky dle OZV č. 6 / 2010 , o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Úkon  Výše místního poplatku v Kč  Poznámka
POPLATEK ZE UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Za provádění výkopových prací  2 denní sazba za m2
Za provádění výkopových prací  20 měsíční sazba za m2
Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje  6 denní sazba za m2
Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování prodeje  60 měsíční sazba za m2
Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování služeb  4 denní sazba za m2
Za umístění dočasné stavby sloužící k poskytování služeb  40 měsíční sazba za m2
Za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje  90 denní sazba za m2 - pěší zóna před OD Rubín
Za umístění zařízení sloužícího k poskytování prodeje  20 denní sazba za m2 - ostatní veřejné prostranství
Za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb  20 denní sazba za m2 - ostatní veřejné prostranství
Za umístění stavebního zařízení  10 denní sazba za m2
Za umístění stavebního zařízení  100 měsíční sazba za m2
Za umístění reklamního zařízení  20 denní sazba za m2
Za umístění reklamního zařízení  200 měsíční sazba za m2
Za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 25 denní sazba za m2
za umístění a provoz cirkusů 10 denní sazba za m2
Za umístění skládek  10 denní sazba za m2
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa  10 denní sazba za m2
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa  100 měsíční sazba za m2
Za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 2 denní sazba za m2
Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 denní sazba za m2
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,SBĚRU,PŘEPRAVY,TŘÍDĚNÍ,VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
1 osoba  900 roční sazba
Děti do 3 let 450 roční sazba
Děti do 15 let 675 roční sazba
POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ
Povolení loterie 500  
Změna povolení 300