Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor finanční

Odbor finanční

- Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

- Místní poplatky dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
POHLEDÁVKY
Žádost o povolení zaplatit pokutu ve splátkách 400  
Odbor finanční
MÍSTNÍ POPLATKY
dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích
Úkon Výše místního poplatku v Kč Poznámka
POPLATEK ZE PSŮ
Za 1. psa ročně 200 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 2. psa ročně 500 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 1. psa ročně 1000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 2. psa ročně 2000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 2000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 1. psa ročně 100 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 2. psa ročně 300 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 1. psa ročně 300 hlídací psi mimo bytové domy
Za 2. psa ročně 500 hlídací psi mimo bytové domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 hlídací psi mimo bytové domy
Za 1. psa ročně 50 Osoba starší 65 let
Za 2. psa ročně 300 Osoba starší 65 let
Za 3. psa a každého dalšího ročně 300 Osoba starší 65 let
POPLATEK Z POBYTU
Za poskytnutí úplatného pobytu  trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu 10 Sazba, za počet započatých dnů pobytu, s vyjímkou dne počátku pobytu