Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Odbor finanční

Odbor finanční

- Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

- Místní poplatky dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
POHLEDÁVKY
Žádost o povolení zaplatit pokutu ve splátkách 400  
Odbor finanční
MÍSTNÍ POPLATKY
dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích
Úkon Výše místního poplatku v Kč Poznámka
POPLATEK ZE PSŮ
Za 1. psa ročně 200 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 2. psa ročně 500 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 1. psa ročně 1000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 2. psa ročně 2000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 2000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 1. psa ročně 100 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 2. psa ročně 300 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 1. psa ročně 300 hlídací psi mimo bytové domy
Za 2. psa ročně 500 hlídací psi mimo bytové domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 hlídací psi mimo bytové domy
Za 1. psa ročně 50 Osoba starší 65 let
Za 2. psa ročně 300 Osoba starší 65 let
Za 3. psa a každého dalšího ročně 300 Osoba starší 65 let
POPLATEK Z POBYTU
Za poskytnutí úplatného pobytu  trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu 10 Sazba, za počet započatých dnů pobytu, s vyjímkou dne počátku pobytu