Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor dopravy

Odbor dopravy

 Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Zvláštní užívání silnice (místní komunikace) - stavební práce, skládání nakládání věcí a materiálu, protlaky, výkopy, sportovní a kulturní akce, apod. - do 10 dnů 100  
Zvláštní užívání silnice (místní komunikace) - stavební práce, skládání nakládání věcí a materiálu, protlaky, výkopy, sportovní a kulturní akce, apod. - do 6 měsíců 500  
Zvláštní užívání silnice (místní komunikace) - stavební práce, skládání nakládání věcí a materiálu, protlaky, výkopy, sportovní a kulturní akce, apod. - nad 6 měsíců 1000  
Připojení pozemní komunikace k silnici, nemovitosti 500  
Umístění inženýrských sítí v pozemku komunikace 1000  
Výjimečné užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů - 1 rok 1000  
Výjimečné užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů - do 6 měsíců 500  
Umístění reklamního poutače na komunikaci - do 10 dnů 100  
Umístění reklamního poutače na komunikaci - do 6 měsíců 500  
Umístění reklamního poutače na komunikaci - nad 6 měsíců 1000  
Vydání stavebního povolení ke stavbě komunikace 3000  
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením 300  
Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení 1000  
REGISTR ŘIDIČŮ
Vydání řidičského průkazu 50 prvopis
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 50  
Povinná výměna řidičského průkazu --- bez uvedení jakékoliv změny bez poplatku
Změna v řidičském průkazu 50 jméno, příjmení, pobyt
Vydání řidičského průkazu náhradou 50 ztráta, odcizení, poškození, zničení
Rozšíření řidičského oprávnění 50 na základě rozšíření vydán ŘP
Změna v řidičském průkazu 50 vydán ŘP z osobního důvodu občana
Změna v mezinárodním ŘP 50 jméno, příjmení, pobyt
Výpis z "Evidenční karty řidiče" 15 za každou započatou stranu
Profesní osvědčení řidiče 200 nové, rozšíření profesního osvědčení
Změna v profesním osvědčení řidiče --- povinná výměna ŘP bez poplatku
Vydání profesního osvědčení za popsané --- bez poplatku
ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Zkouška z odborné způsobilosti 700  
Za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100  
Za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidel 200  
Za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400  
REGISTR VOZIDEL
Motocykl do 50 cm3 300  
Motocykl nad 50 cm3 500  
Motorové vozidlo 800 autobus, traktor, nákladní, osobní
Přípojné vozidlo do 750 kg 500  
Přípojné vozidlo nad 750 kg 700  
Dočasné vyřazení 100 depozit
Zápis změn do TP a do registru vozidel 50  
Vydání tabulky RZ, ztrátu a odcizení 200 za každou tabulku + změna (50 Kč)
Vydání tabulky RZ, ztrátu a odcizení 50 zápis změn
Dědictví --- bez poplatku
Vydání zvláštní RZ - prodejci aut 500 za každou tabulku
DOVOZY VOZIDEL
Dovoz motorového vozidla s homologací ES 1500  
Dovoz motorového vozidla bez homologace ES 2000