Menu
Město Podbořany
Podbořany

Klára Špatenková DiS.

Klára Špatenková DiS.

 

 

 
  • Státní správa na úseku matriky.urbanová cedulka
  • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
  • Provádí vidimaci a legalizaci.
  • Vede matriční knihy, listinný materiál a abecední indexy k těmto knihám, provádí dodatečné zápisy, záznamy a opravy v matričních knihách.
  • Přijímá žádosti o osvědčení státního občanství.
  • Přijímá žádosti o změnu jména a příjmení.
  • Vyhotovuje rodné, úmrtní a oddací listy.
  • Vede evidenci sociálních pohřbů.
  • Zabezpečuje přípravu a průběh voleb.

 

 

Role v org. struktuře

matrikářka - Odbor organizačních a vnitřních věcí, Mírová 615, Podbořany (Patro: přízemí, Dveře č.: 107)

Kontakty

Telefon: 415 237 507 (pevná linka)
E-mail: spatenkova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)