Město Podbořany
Podbořany

Dana Albrechtová

Dana Albrechtová

 

 
 • účtuje o příjmech na příjmovém účtu městacedulka fakturace/správa majetku
 • účtuje o pokladních příjmech
 • vede účetní evidenci skladů
 • vede komplexní agendu místního poplatku za psy
 • vede komplexní agendu místního poplatku z ubytovací kapacity
 • vystavuje faktury a účetní doklady
 • zabezpečuje komplexní agendu fondu rozvoje bydlení
 • vede účetní agendu pronájmu nemovitostí (vyjma bytového fondu), odboru majetkoprávnímu předává informace o dlužnících k případnému ukončení nájemní smlouvy, eviduje kopie nájemních smluv
 • účtuje a vede agendu daně z přidané hodnoty na úseku příjmů
 • zpracovává přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zabezpečuje agendu podrozvahové evidence
 • zabezpečuje pomocnou operativní evidenci (např. pokutové bloky, stvrzenky, pokladní bloky)
 • zpracovává zprávu o pohledávkách
 • vyhotovuje seznamy k účetní závěrce (např. org., účtovou osnovu)
 • kontroluje finanční plnění z dodavatelsko-odběratelských, kupních a nájemních smluv (vyjma bytového fondu)
 • zpracovává statistické výkazy vztahující se k činnosti
 • zastupuje na úseku výdajů a na úseku majetku pouze v rozsahu určeném vedoucí
 • spolupracuje při inventarizaci majetku města
 • zajišťuje archivní činnost týkající se svěřené agendy

Role v org. struktuře

referent odboru – příjmy, fakturace, MP z ubytovací kapacity, MP ze psů - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)

Kontakty

Telefon: 415 237 563 (pevná linka)
E-mail: albrechtova@podborany.net (oficiální e-mail)
Stáhnout vizitku (vCard)