Menu
Město Podbořany
Podbořany

Iveta Kloučková

Iveta Kloučková

 

 

 
 • zpracovává komplexní mzdovou agendurausová cedulka
 • provádí refundace mezd pracovníků
 • vyúčtovává mzdové náklady pro ÚP a ostatní organizace
 • měsíčně, nejpozději do 25. předkontovává mzdy pro jejich zaúčtování, provádí kontrolu a opravy mzdových účtů dle sestav,
 • likviduje tuzemské cestovní náhrady
 • likviduje a vyplácí zahraniční cestovní náhrady
 • odesílá data ISP za městský úřad a příspěvkové organizace
 • zajišťuje agendu na úseku personalistiky  
 • eviduje výkon trestu obecně prospěšných prací
 • zajišťuje lékařské prohlídky zaměstnanců
 • vede evidenci příspěvků vyplácených dle kolektivní smlouvy
 • zajišťuje vzdělávací programy zaměstnanců dle potřeb organizace
 • zajišťuje pojištění členů JSDH
 • sepisuje záznamy a provádí likvidaci pracovních úrazů ve vztahu k IBP, zdravotním a úrazovým pojišťovnám, vede knihu úrazů
 • sepisuje smlouvy s občany vykonávající alternativní tresty, spolupráce s PaM službou Louny a soudy
 • zpracovává statistická hlášení dle požadavků ČSÚ a jiných orgánů
 • vede dokumentaci potřebnou k výkonu veřejné služby
 • zpracovává statistická hlášení dle požadavků ČSÚ a jiných orgánů
 • zajišťuje archivaci písemností týkající se svěřené agendy a agendy bývalého DASK, KINA, Technických služeb, Nemocnice a Drobných provozoven Podbořany
 • zastupuje na úseku pohledávek

 

Role v org. struktuře

referent odboru – mzdy, personalistika - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 303)

Kontakty

Telefon: 415 237 564 (pevná linka)
E-mail: klouckova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)