Menu
Město Podbořany
Podbořany

Iva Slezáková

Iva Slezáková

 

 

 
 • zajišťuje platební a zúčtovací styk s bankou včetněcedulka fakturace/správa majetku její kontroly
 • zodpovídá za splatnost faktur v termínu
 • vede evidenci došlých faktur, provádí předkontaci a jejich likvidaci
 • vyhotovuje platební poukazy na výdaje (např. na zálohy) a provádí jejich likvidaci
 • účtuje o veškerých pohybech na účtech města vyjma příjmového, fondu rozvoje bydlení a účtu pro hospodářskou činnost
 • účtuje o pokladních výdajích
 • účtuje o valutové pokladně
 • účtuje a vede agendu daně z přidané hodnoty na úseku výdajů
 • vystavuje faktury na základě pokynu příkazce operace (přefakturace), sleduje jejich úhradu, případně předává k vymáhání
 • zpracovává statistické výkazy vztahující se k činnosti
 • provádí měsíčně kontrolu účetnictví
 • spolupracuje při inventarizaci majetku a závazků města
 • vyhotovuje seznamy k účetní závěrce (např. org., účtovou osnovu)
 • zajišťuje archivaci písemností, týkajících se svěřené agendy
 • zastupuje na úseku příjmů v rozsahu stanoveném vedoucí
 • zastupuje vedoucí odboru finančního pouze v rozsahu určeném vedoucí
 • zabezpečuje podmínky pro činnost kontrolního výboru

 

Role v org. struktuře

referent odboru – výdaje, přefakturace - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)

Kontakty

Telefon: 415 237 569 (pevná linka)
E-mail: slezakova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)