Menu
Město Podbořany
Podbořany

Ing. Lucie Harvánková

Ing. Lucie Harvánková

 

 

 
 • řídí práci odboru
 • zpracovává rozpočet města
 • zpracovává rozpočtová opatření na základě požadavků jednotlivých příkazců operací
 • zpracovává rozbory hospodaření
 • zpracovává závěrečný účet
 • zpracovává rozpočtový výhled
 • zpracovává rozpočtové provizorium
 • zpracovává a předkládá ke schválení vnitřní směrnice týkajících se odboru finančního
 • zpracovává přiznání k dani z příjmů za město
 • zajišťuje styk s bankovními ústavy
 • zajišťuje převod finančních prostředků mezi jednotlivými účty města
 • zajišťuje finanční prostředky úvěrem
 • zajišťuje uzavírání pojistných smluv na majetek města
 • zajišťuje finanční likvidaci pojistných událostí ve spolupráci s ostatními zainteresovanými odbory
 • zajišťuje přezkum hospodaření
 • provádí kontrolu účetních výkazů příspěvkových organizací zřízených městem
 • připravuje podklady RM pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem
 • zabezpečuje evidenci a vydávání pokutových bloků
 • provádí rozbor tvorby a čerpání fondu zaměstnanců
 • provádí rozbor tvorby a čerpání fondu obydleného nájemného
 • provádí rozbor tvorby a čerpání fondu ošatného
 • připravuje podklady ZM pro schvalování účetní závěrky města
 • předkládá materiály pro jednání RM a ZM týkající se odboru finančního
 • na základě usnesení RM a ZM připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci veřejné finanční podpory
 • eviduje přijaté dotace, finanční podpory a příspěvky
 • zpracovává roční zprávu o výsledku finančních kontrol
 • zabezpečuje podmínky pro činnost finančního výboru

 

Role v org. struktuře

tajemnice finančního výboru - Finanční výbor zastupitelstva
vedoucí odboru – rozpočet, závěrečný účet, smlouvy pro příjemce veřejné finanční podpory - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 301)

Kontakty

Telefon: 415 237 561 (pevná linka)
E-mail: harvankova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)