Menu
Město Podbořany
Podbořany

Hana Vepsová

Hana Vepsová

 

 

 
  • vede komplexní evidenci hmotného a nehmotného majetkucedulka fakturace/správa majetku města, věcných břemen a zástavních práv, provádí účetní odpisy
  • vede evidenci prodaných a nakoupených nemovitostí, evidenci směnných smluv na nemovitosti
  • zabezpečuje činnost likvidační komise
  • zpracovává přiznání k dani z nabytí nemovitostí a k dani z nemovitých věcí
  • zajišťuje a organizuje inventarizaci majetku a závazků města
  • provádí veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem
  • provádí veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města
  • zpracovává statistické výkazy vztahující se k činnosti
  • zastupuje na úseku mzdové a personální agendy
  • zajišťuje archivaci písemností týkající se svěřené agendy

 

Role v org. struktuře

referent odboru – evidence majetku, veřejnoprávní kontroly příjemců veřejné finanční podpory - Odbor finanční, Mírová 615, Podbořany (Patro: 2.patro, Dveře č.: 302)
tajemnice kontrolního výboru - Kontrolní výbor zastupitelstva, Dukelská 1, Podbořany

Kontakty

Telefon: 415 237 590 (pevná linka)
E-mail: vepsova@podborany.net (oficiální email)
Stáhnout vizitku (vCard)