Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Elektronicné formuláře

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
 
 
Tento elektronický dotazník slouží pro účely pořízení aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Podbořany. Hlavním cílem dotazníku je zjistit změny, hodnoty a problémy v obcích. Pro účely ÚAP je důležitá lokalizace těchto jevů, proto Vás žádáme o jednoduché zakreslení do mapy.
 
ÚAP jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Podbořany, které zahrnuje města Podbořany, Blšany, Kryry, Vroutek, obce Blatno, Krásný Dvůr, Lubenec, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec a městys Nepomyšl. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území. Jsou aktualizovány průběžně a jednou za dva roky je pořízena jejich úplná aktualizace.
 
Vámi vyplněné níže uvedené údaje budou sloužit pro potřebu 2. úplné aktualizace ÚAP 2012.
 
Vzhledem k tomu, že úplná aktualizace ÚAP 2012 musí být odevzdána na Krajský úřad v Ústí nad Labem do konce roku 2012, žádáme Vás o vyplnění formuláře v co nejkratším termínu, abychom mohli Vaše data do aktuální aktualizace ÚAP včas zapracovat.
 
 
Pořizovatelem ÚAP ORP Podbořany je Stavební a vyvlastňovací úřad, úřad územního plánování (kontaktní osoby: Irena Herejková, tel. 415 237 538, email: herejkova@podborany.net a Lukáš Gonda, tel. 415 237 505, email: gonda@podborany.net).
 

Než odešlete formulář, zakreslete prosím jevy/data jednoduše do mapy a soubor s mapou vložte prosím do elektronického formuláře. Jevy/Data můžete zakreslit např. do mapy z webové aplikace nahlížení do katastru:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Elektronický formulář - ÚAP

(13 MiB max.)

označuje povinné pole.