Menu
Město Podbořany
Podbořany

Prevence kriminality 2018

Tradiční akcí zaměřenou na prevenci kriminality, organizovanou sociálním a zdravotním odborem Městského úřadu v Podbořanech, jsou tzv. víkendové pobyty pro děti (výcvikové a terapeutické pobyty). V letošním roce byly realizovány dva víkendové pobyty a to v květnu a v září. Oba proběhly v rekreačním zařízení v Jesenici u Rakovníka. Víkendových pobytů se zúčastnilo celkem 43 dětí ve věku 7- 14 let.

Tento projekt je financován Městem Podbořany a je určen především dětem ohroženým sociálním vyloučením, dětem s rizikovým chováním (záškoláctví, trestná činnost), dětem z pěstounských rodin, dětem týraným a zanedbávaným,  apod.

Květnového i zářijového  víkendového pobytu se kromě jiného, také zúčastnili zkušení lektoři ze Střediska výchovné péče v Buškovicích, díky kterým měly děti možnost zdokonalit se v sociálních dovednostech, v rozvoji tolerance, vzájemné spolupráci, sebepoznávacích technikách a to v rámci sociálně terapeutického výcviku.  Zářijový víkendový pobyt byl zakončen zajímavou interaktivní přednáškou policistky o kriminalitě mládeže,  jejích důsledcích a možné prevenci.

V rámci květnového pobytu děti navštívily Hrad Křivoklát.  V září byl uskutečněn výlet za „vědeckým poznáním“ do Techmanie Science Centra v Plzni. Děti tak měly možnost díky vlastní zkušenosti blíže pochopit vývoj lidského poznání v technických a přírodovědných oborech. Během celé prohlídky děti vlastní činností „rozhýbaly“ různé exponáty a některé fyzikální jevy tak poznaly „na vlastní kůži“. Formou hry byla tak zprostředkována účastníkům řada základních znalostí nejen z oblasti mechaniky.

Na závěr došlo k vyhodnocení víkendového pobytu všemi účastníky. Dětem byly předány diplomy a odměna za účast. Smyslem tohoto pobytu bylo především  navázání neformálnějšího  vztahu s klientem, hlubší poznání problematiky a případná predikce negativních jevů. Součástí je také snaha odvrátit děti od rizikového chování a seznámení s možnostmi nezávadového využití volného času. V neposlední řadě bylo také cílem projektu zlepšení sociálních dovedností dětí a jejich informování o důsledcích rizikového chování.

Mgr. Kamil Hajný, DiS., vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Datum vložení: 17. 10. 2018 7:29
Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2018 7:31
Autor: Jan Mour