Menu
Město Podbořany
Podbořany

Prevence kriminality 2013

V lednu tohoto roku byl Radou města Podbořany podpořen Program prevence kriminality Města Podbořany na rok 2013. Konkrétně se jednalo o žádost o účelovou dotaci v celkové výši 169 000,-Kč vztahující se na 2 projekty zaměřené na prevenci kriminality a sociální prevenci.

Po předchozím vyhodnocení doporučil Krajský úřad Ústeckého kraje projekt k dalšímu posouzení Ministerstvu vnitra ČR, které následně projekt prevence kriminality podpořilo a Město Podbořany tak požadovanou dotaci získalo.

 

V rámci Ústeckého kraje bylo zasláno k posouzení celkem 90 projektů. Po “krajském” hodnocení žádostí bylo z celkového počtu doporučeno k finálnímu posouzení Ministerstvem vnitra ČR 66 projektů.

 

Jedním z podpořených projektů jsou již klasické “Víkendové pobyty” (výcvikové a terapeutické pobyty) pro děti ohrožené sociálním vyloučením, děti s rizikovým chováním (záškoláctví, výchovné problémy, trestná činnost), děti z pěstounských rodin, děti ohrožené domácím násilím, děti týrané a zanedbávané, apod. V tomto roce bude sociální a zdravotní odbor realizovat 4 víkendové pobyty pro děti ve věkovém rozmezí 7-15 let, které jsou vedeny na úseku sociálně právní ochrany dětí.

 

Dalším úspěšným projektem, o jehož spolufinancování v letošním roce Město Podbořany požádalo, je vybavení tzv. “Pohovorové místnosti”. Hlavním účelem tohoto projektu je vytvoření bezpečného a klidného prostředí bez rušivých vnějších vlivů při provádění pohovorů s nezletilými dětmi. Děti se budou pohybovat v prostorách zařízených jako “dětský pokoj”, kde budou mít kromě jiného k dispozici hračky, panenky, hry, kreslící potřeby vhodné k objasnění trestných činů na nich páchaných nebo k objasnění problematických vztahů v rodině, apod. Děti se ve vhodně vybavené místnosti budou cítit mnohem lépe než v obvyklé kanceláři. Pohovorová místnost bude sloužit především pro děti jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, pro děti na kterých byl spáchán trestný čin nebo které jsou ohroženy rodičovskými spory, apod. Místnost bude přístupna nejen sociálním pracovníkům, ale i policistům, psychologům, případně jiným organizacím.

 

V letošním roce požádalo Město Podbořany o dotaci v celkové výši 169 000,-Kč. Požadavku města bylo vyhověno a to v celém rozsahu požadované výše dotace. Celkové náklady projektů prevence kriminality představují částku ve výši 195 000,-Kč. Město Podbořany se bude spolupodítel na projektu částkou 26 000,-Kč.

Bc. Kamil Hajný

Vedoucí odboru

Datum vložení: 25. 4. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2018 7:55
Autor:

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů