Menu
Město Podbořany
Podbořany

Kampaň na vyhledávání nových pěstounů

pěstouni

Díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, díky které by od 1.1.2022 měla být značně omezena možnost umísťování dětí do 3 let věku do ústavních zařízení.

Ústecký kraj proto zahájil kampaň na vyhledávání nových pěstounů. Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině (např. jedná se o děti zneužívané, týrané,  děti, jejichž rodiče o opakovaně ve VTOS, děti, které rodiče zanedbávali, …). V České republice je pěstounská péče realizována dvěma formami - jako dlouhodobá pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče).

Mgr. Zuzana Marcelly

Datum vložení: 7. 10. 2021 10:28
Datum poslední aktualizace: 7. 10. 2021 10:29
Autor: Mgr. Zuzana Marcelly DiS.