Menu
Město Podbořany
Podbořany

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Formuláře

Žádost o vydání rybářského lístku

zad_vydani_rybar_listku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 641,48 kB
Staženo: 1,258×
Vloženo: 18. 10. 2017

Žádost o vydání loveckého lístku

lovecný lístek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,18 kB
Staženo: 755×
Vloženo: 18. 10. 2017

Žádost na kácení ( *.doc )

Kácení-žádost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 786×
Vloženo: 18. 10. 2017

Oznámení kácení

kácení-oznámení_bez povolení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31,5 kB
Staženo: 735×
Vloženo: 18. 10. 2017

Oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší

ozn_vypocet_poplatku_spe.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,79 MB
Staženo: 1,166×
Vloženo: 18. 10. 2017

Žádost o přidělení zeminy

zad_prideleni_zeminy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,77 kB
Staženo: 828×
Vloženo: 18. 10. 2017

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.doc

Žádost odnětí ZPF.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 47 kB
Staženo: 864×
Vloženo: 18. 10. 2017

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF

vypocet_odvodu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,89 kB
Staženo: 1,063×
Vloženo: 18. 10. 2017

Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy vč. časového harmonogramu

bilance_skryvky_ornice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,56 kB
Staženo: 2,694×
Vloženo: 18. 10. 2017

Žádost o závazné stanovisko

zadost_zav_stan_ovzdusi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB
Staženo: 1,291×
Vloženo: 18. 10. 2017

Žádost o souhrnné stanovisko

Zadost_souhrnne_stanovisko_vc_odpadu_2018.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 1,042×
Vloženo: 14. 2. 2018

Žádost o stavební povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona)

priloha c 8 stavebni povoleni k VD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,41 MB
Staženo: 489×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (§ 15 vodního zákona)

priloha c 9 stavebni povoleni k COV_studni pro domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB
Staženo: 436×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)

priloha c 11_zadost o udeleni souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB
Staženo: 237×
Vloženo: 5. 9. 2019

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení (§ 94j, § 94q a následující stavebního zákona)

priloha c 12 zavazne stanovisko VÚ vydavane v ramci spolecneho rizeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,85 kB
Staženo: 266×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)

priloha c 13 vyjadreni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,55 kB
Staženo: 248×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)

priloha c 14 kolaudacni souhlas.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,12 kB
Staženo: 255×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (§ 38 odst. 3 vodního zákona)

priloha c 22 stanoveni zpusobu a podminek pro vypousteni dulnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 847,75 kB
Staženo: 202×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)

priloha c 23 stanoveni podminek pro pouziti zavad latek nebo povoleni vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,43 MB
Staženo: 222×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (§ 23a odst. 7 vodního zákona)

priloha c 24 vyjimka z dosahovani cilu ochrany vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 646,57 kB
Staženo: 205×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 18 vodního zákona)

priloha c 25_schválení manipulačního řádu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 642,3 kB
Staženo: 204×
Vloženo: 5. 9. 2018

Vodoprávní úřad

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (§ 15a odst. 3 vodního zákona)

priloha c 15 udrzovaci prace_obnova VD_vodohosp upravy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 712,61 kB
Staženo: 218×
Vloženo: 5. 9. 2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona)

priloha c 19 ohlaseni vodnich del urcenych pro cisteni OV do kapacity 50 EO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 800,62 kB
Staženo: 218×
Vloženo: 5. 9. 2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (§ 30 odst. 6 vodního zákona)

priloha c 20 navrh ochranneho pasma vodniho zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB
Staženo: 227×
Vloženo: 5. 9. 2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (§ 58 odst. 3 vodního zákona)

priloha c 21 navrh stanoveni ochranneho pasma VD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 791,97 kB
Staženo: 212×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona)

priloha c 1 nakladani s povrchovymi a podzemnimi vodami.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 794,56 kB
Staženo: 499×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změna (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

priloha c 2 odběr podzemnich vod pro domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 742,25 kB
Staženo: 411×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

priloha c 3 vypousteni do vod povrchovych.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 860,08 kB
Staženo: 435×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

priloha c 4 vypousteni do vod podzemnich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 958,17 kB
Staženo: 410×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

priloha c 5 vypousteniOV do vod povrchovych z domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 776,87 kB
Staženo: 423×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

priloha c 6 vypousteni OV do vod podzemnich pro domacnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 906,4 kB
Staženo: 415×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (§ 14 odst. 1 vodního zákona)

priloha c 7 povoleni k nekterym cinnostem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 516,9 kB
Staženo: 617×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (§ 16 odst. 1 vodního zákona)

priloha c 10 vypousteni OV s obsahem zvlast nebezpecne latky do kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 954,02 kB
Staženo: 219×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona)

priloha c 16 odber podzemnich vod pro domacnosti a stavebni povoleni ke studni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,14 MB
Staženo: 244×
Vloženo: 5. 9. 2018