Menu
Město Podbořany
Podbořany

Vroutek

mohyly, památníky

Skytaly - památník obětem I. a II. sv. války na návsi
Charakter: pomník - památník
Historická událost: I. a II. světová válka
Umístění: na návsi ve Skytalech, v dolní části obce
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: 1259/1
Souřadnice GPS: 50°9'59.112"N, 13°18'4.116"E

Popis: kamenný pomník, původně obětem I. světové války s tesaným nápisem „UNSEREN HELDEN“, později doplněn o pamětní desku s nápisem „ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM HRDINŮM“, z druhé strany byl pomník také pravděpodobně osazen pamětní deskou, ta nyní chybí, prostor pomníku ohraničen obrubníkem s nízkým dřevěným plotem
Vidhostice - hrob na hřbitově
Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 3
Historická událost: II. světová válka
Umístění: místní hřbitov
Příslušnost uctěných osob: sovětská
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: Římskokatolická farnost Vidhostice
Parcelní číslo: 521
Souřadnice GPS: 50°9'29.656"N, 13°22'18.517"E

Popis: dle archivních materiálů „hrob 3 sov. vál. zajatců, zemř. na jaře 1945“, kamenný náhrobek s náhrobní deskou, chybí deska s nápisem „PADLÝM HRDINŮM“, která je ovšem ve vlastnictví městského úřadu a bude dle slov p. starosty J. Kubelky navrácena
Vidhostice - památník obětem II. sv. války nedaleko návsi
Charakter: pomník - památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: nedaleko návsi, za můstkem přes Mlýnecký potok
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: st. 104
Souřadnice GPS: 50°9'17.587"N, 13°22'18.889"E

Popis: větší kamenný památník ve tvaru obelisku s deskou s nápisem „1945 – 1965, 20. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ“
Vroutek - hrob vojáka Rudé armády na hřbitově
Charakter: hrob jednotlivý, 1 pohřbená osoba
Historická událost: II. světová válka
Umístění: hřbitov ve Vroutku, na okraji obce směrem na Podbořany
Příslušnost uctěných osob: sovětská
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: 2717/3
Souřadnice GPS: 50°11'8.414"N, 13°23'0.767"E

Popis: hrob s kamenným náhrobkem, v horní části rudá pěticípá hvězda, pod ní nápis „PADL, ABYCHOM MOHLI ŽÍT“, taktéž rudý.

Poznámka: v tomto případě se archivní materiály rozcházejí (výčty válečných hrobů ze 70. let v okrese Louny). První uvádí „na místním hřbitově je společný hrob sovětských vojáků. Hrob má pomník z kamene s nápisem a hvězdou. Je vzorně udržován.“ Druhý uvádí, že jde o „hrob neznámého vojáka RA.“ Přikláním se k názoru, že jde o hrob jednotlivý, neboť popis z prvního výčtu souhlasí se skutečným stavem hrobu, nicméně nápis (resp. použitý singulár)„PADL, ABYCHOM MOHLI ŽÍT“ na náhrobku svědčí spíše o skutečnosti, že jde o hrob jednoho vojáka
Vroutek - památník na náměstí
Charakter: pomník - památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: náměstí ve Vroutku, v parčíku na křižovatce ulic Podbořanská a Nádražní
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: 5513/3
Souřadnice GPS: 50°10'51.518"N, 13°22'50.458"E

Popis: kamenný památník, v horní části deska s nápisem „OBĚTEM FAŠISMU“, v dolní část deska s nápisem „NA POČEST 30. VÝROČÍ NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÉHO BOJE A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA RUDOU ARMÁDOU BYL POMNÍK PŘEMÍSTĚN A ZNOVU ODHALEN 9. KVĚTNA 1975“.
Poznámka: pomník byl původně umístěn na šestihranu na křižovatce ulic Kostelní a Karlovarská