Podbořany
Podbořany

Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.

Vroutek

mohyly, památníky

Skytaly - památník obětem I. a II. sv. války na návsi
Charakter: pomník - památník
Historická událost: I. a II. světová válka
Umístění: na návsi ve Skytalech, v dolní části obce
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: 1259/1
Souřadnice GPS: 50°9'59.112"N, 13°18'4.116"E

Popis: kamenný pomník, původně obětem I. světové války s tesaným nápisem „UNSEREN HELDEN“, později doplněn o pamětní desku s nápisem „ČEST A SLÁVA DUKELSKÝM HRDINŮM“, z druhé strany byl pomník také pravděpodobně osazen pamětní deskou, ta nyní chybí, prostor pomníku ohraničen obrubníkem s nízkým dřevěným plotem
Vidhostice - hrob na hřbitově
Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 3
Historická událost: II. světová válka
Umístění: místní hřbitov
Příslušnost uctěných osob: sovětská
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: Římskokatolická farnost Vidhostice
Parcelní číslo: 521
Souřadnice GPS: 50°9'29.656"N, 13°22'18.517"E

Popis: dle archivních materiálů „hrob 3 sov. vál. zajatců, zemř. na jaře 1945“, kamenný náhrobek s náhrobní deskou, chybí deska s nápisem „PADLÝM HRDINŮM“, která je ovšem ve vlastnictví městského úřadu a bude dle slov p. starosty J. Kubelky navrácena
Vidhostice - památník obětem II. sv. války nedaleko návsi
Charakter: pomník - památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: nedaleko návsi, za můstkem přes Mlýnecký potok
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: st. 104
Souřadnice GPS: 50°9'17.587"N, 13°22'18.889"E

Popis: větší kamenný památník ve tvaru obelisku s deskou s nápisem „1945 – 1965, 20. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ“
Vroutek - hrob vojáka Rudé armády na hřbitově
Charakter: hrob jednotlivý, 1 pohřbená osoba
Historická událost: II. světová válka
Umístění: hřbitov ve Vroutku, na okraji obce směrem na Podbořany
Příslušnost uctěných osob: sovětská
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: 2717/3
Souřadnice GPS: 50°11'8.414"N, 13°23'0.767"E

Popis: hrob s kamenným náhrobkem, v horní části rudá pěticípá hvězda, pod ní nápis „PADL, ABYCHOM MOHLI ŽÍT“, taktéž rudý.

Poznámka: v tomto případě se archivní materiály rozcházejí (výčty válečných hrobů ze 70. let v okrese Louny). První uvádí „na místním hřbitově je společný hrob sovětských vojáků. Hrob má pomník z kamene s nápisem a hvězdou. Je vzorně udržován.“ Druhý uvádí, že jde o „hrob neznámého vojáka RA.“ Přikláním se k názoru, že jde o hrob jednotlivý, neboť popis z prvního výčtu souhlasí se skutečným stavem hrobu, nicméně nápis (resp. použitý singulár)„PADL, ABYCHOM MOHLI ŽÍT“ na náhrobku svědčí spíše o skutečnosti, že jde o hrob jednoho vojáka
Vroutek - památník na náměstí
Charakter: pomník - památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: náměstí ve Vroutku, v parčíku na křižovatce ulic Podbořanská a Nádražní
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: město Vroutek
Vlastník nemovitosti: město Vroutek
Parcelní číslo: 5513/3
Souřadnice GPS: 50°10'51.518"N, 13°22'50.458"E

Popis: kamenný památník, v horní části deska s nápisem „OBĚTEM FAŠISMU“, v dolní část deska s nápisem „NA POČEST 30. VÝROČÍ NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÉHO BOJE A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA RUDOU ARMÁDOU BYL POMNÍK PŘEMÍSTĚN A ZNOVU ODHALEN 9. KVĚTNA 1975“.
Poznámka: pomník byl původně umístěn na šestihranu na křižovatce ulic Kostelní a Karlovarská