Menu
Město Podbořany
Podbořany

Lubenec - Hromadný hrob obětí pochodu smrti na hřbitově

Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 44
Historická událost: II. světová válka
Umístění: hřbitov v Lubenci
Příslušnost uctěných osob: česká, francouzská, italská, polská, ruská a další neznámá
Vlastník: obec Lubenec
Vlastník nemovitosti: obec Lubenec
Parcelní číslo: 1404
Souřadnice GPS: 50°7'46.841"N, 13°18'44.823"E

Popis: kamenný pomník s deskou s nápisem „OBĚTEM POCHODU SMRTI, duben 1945, NÁRODNOSTI ČESKÉ, FRANCOUZSKÉ, ITALSKÉ, POLSKÉ, RUSKÉ a 17 neznámých obětí“, před hlavním pomníkem menší kámen s nápisem jménem: „A mon Pere Maurice MERCIER, Matricule n. 6409“, pomník stojí na širším dlážděném prostranství; další archivní materiály uvádějí, že je zde pohřbeno 69 osob, přidržuji se čísla 44, které se v archivních materiálech objevuje častěji

Adresa


Lubenec
GPS: 50° 7′ 46.841″N  13° 18′ 44.823″E

Kategorie

mohyly, památníky