Menu
Město Podbořany
Podbořany

Lubenec

mohyly, památníky

Ležky - památník obětem I. světové války
Charakter: pomník - památník
Historická událost: I. světová válka
Umístění: náves v Ležkách, u zadní zdi kostelíka
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: obec Lubenec
Vlastník nemovitosti: obec Lubenec
Parcelní číslo: 434/1
Souřadnice GPS: 50°7'26.743"N, 13°21'19.259"E

Popis: kamenný pomník se jmény padlých, a to: „Josef Miksch Lir. 6, Franz Lifka Lir. 6, Franz Czischka Korp. Lir. 6, Wenzl Korn Feld. Jäg. 22, Anton Stark Inf. Reg. 88, Josef Dörfler Inf. Reg. 73, Eduard Zischka Lir. 6, Wenzl Stettina Inf. Reg. 88, Franz Stark Korp. Lir. 38, Rudolf Lifka Lir. 6, Anton Tropsch Inf. Reg. 88, Rudolf Halbhuber Lir. 6, Josef Köttig Lir. 6, Franz Schranz Inf. Reg. 15, Karl Steppan Arl. Reg 8“
Lubenec - Hromadný hrob obětí pochodu smrti na hřbitově
Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 44
Historická událost: II. světová válka
Umístění: hřbitov v Lubenci
Příslušnost uctěných osob: česká, francouzská, italská, polská, ruská a další neznámá
Vlastník: obec Lubenec
Vlastník nemovitosti: obec Lubenec
Parcelní číslo: 1404
Souřadnice GPS: 50°7'46.841"N, 13°18'44.823"E

Popis: kamenný pomník s deskou s nápisem „OBĚTEM POCHODU SMRTI, duben 1945, NÁRODNOSTI ČESKÉ, FRANCOUZSKÉ, ITALSKÉ, POLSKÉ, RUSKÉ a 17 neznámých obětí“, před hlavním pomníkem menší kámen s nápisem jménem: „A mon Pere Maurice MERCIER, Matricule n. 6409“, pomník stojí na širším dlážděném prostranství; další archivní materiály uvádějí, že je zde pohřbeno 69 osob, přidržuji se čísla 44, které se v archivních materiálech objevuje častěji
Lubenec - památník II. světové války v obci
Charakter: pomník - památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: v obci nedaleko křižovatky ulic Pražská a Podbořanská, po levé straně směrem na Prahu u silnice
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: obec Lubenec
Vlastník nemovitosti: obec Lubenec
Parcelní číslo: 2380/1
Souřadnice GPS: 50°7'56.184"N, 13°18'59.122"E

Popis: kamenný pomník s deskou s nápisem „NA PAMĚŤ OBĚTEM POROBY ŠESTI LET A OSLAVU REVOLUCE 5. 5. 1945“, nad níž je reliéf s válečným motivem
Lubenec - památníky obětem I. a II. světové války na Ruském kopci
Charakter: pomník - památník
Historická událost: I. a II. světová válka
Umístění: na okraji obce na tzv. Ruském kopci, ve směru na Prahu po pravé straně
Příslušnost uctěných osob: nezjištěna
Vlastník: obec Lubenec
Vlastník nemovitosti: obec Lubenec
Parcelní číslo: 1698
Souřadnice GPS: 50°7'43.615"N, 13°19'15.757"E

Popis: jedná se o dva památníky vedle sebe, starší se vztahuje k I. světová válce a je tvořen dvěma kamennými památníky, jeden s tesaným nápisem „1914 – 1918“ a reliéfním motivem kříže a přilby, druhý s tesaným letopočtem „1923“, jedná se o pozůstatky původního, většího památníku, který byl zničen. Druhý, mladší pomník se vztahuje k II. Světové válce a jedná se o kamenný pomník s deskou s pěticípou hvězdou a nápisem „NA VĚČNOU PAMĚŤ; HA BEЧНУЮ ПАМЯТЬ“. Je umístěn na betonovém prostranství ohraničeném nízkým kovovým plotem.

Poznámka: u pomníků je informační tabule s historií původního pomníku obětem I. světové války, uvádí: „POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. Postaven v roce 1923 na Ruském kopci v Lubenci v netradiční podobě a velikosti podle návrhu akademického sochaře Johanna Adolfa Mayerla z Chebu stavitelem Ignácem Starkem z Lubence, kamenické práce provedla firma Podulac ze Stebna. V roce 1945 byl pomník při osvobozování ruskou armádou špatně pochopen a byl proto rozstřílen. Podle jiných pramenů ho vyhodili do povětří sami Češi koncem června 1945. Rozpadl se až na druhý pokus. Dochované zbytky pomníku (klínový kříž, přilba s letopočty 1914 a 1918 a spodní část postavy rytíře se štítem a letopočtem 1923 z vrcholu pomníku ležely téměř 63 roků v křoví pod kopcem. V dubnu 2008 bylo, po schválení zastupitelstvem obce Lubenec ze dne 11. 9. 2007, torzo pomníku vztyčeno na původním místě.“