Menu
Město Podbořany
Podbořany

Podbořany - Rabštejn nad Střelou - Podbořany

75,3 km; středně těžká trasa; silniční kola, trekking

75,3 km; středně těžká trasa; silniční kola, trekking

Mapy cyklotrasy (soubor JPG)

Trasa4

0,0 Podbořany - Stranou centra města na návrší stojí jednolodní Podborany_muzeumpozdně barokní kostel sv. Petra a Pavla církve římskokatolické s věží v západním průčelí, postavěný roku 1781. U kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice, zhotovený kolem roku 1700 a obnovený roku 1868. Poblíž kostela sv. Petra a Pavla se nachází barokní budova fary z 18.století. Ve městě jsou zachovány starší zástavby - barokní radnice č.p. 1 z roku 1751 s mansardovou střechou s věžičkou, přízemní objekt č.p. 45 a nárožní patrová empírová budova bývalého soudu č.p. 46 z poloviny 19. století.
Přírodní zajímavost - významný krajinný prvek vrch „Rubín", výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Významný prvek ekologické stability krajiny.

6,2 Vroutek - Na návsi stojí barokní sousoší z roku 1711 s dominantní Vroutek_ostenisochou Piety na vrcholu štíhlého sloupu. V rozích hranolového podstavce jsou na soklech umístěny sochy sv. Vojtěcha, Šebestiána, Rocha a Rozálie. U silnice směrem na Kryry je na masivním kamenném sloupu sousoší sv.Anny, spojené zády s Madonou. Pískovcové sousoší pochází z druhé poloviny 17.století. Západně od hlavní silnice se nachází románský jednolodní tribunový kostel sv. Jakuba Většího z 20. let 13. století, upravený a zaklenutý koncem 16. století. V období baroka byl přestavěn vrcholek věže. Objekt, zdobený obloučkovým vlysem, patří k historicky nejhodnotnějším stavbám regionu. Nedaleko přes silnici se nachází jednolodní barokní kostel sv. Jana Křtitele s věžičkou nad presbytářem, postavený roku 1726.
Přírodní zajímavost - na náměstí v centru obce památný strom „lípa Doc. Antonína Pyška - kavkazská" (Tilia dasystyla) - obvod kmene 71 cm, výška 8m, stáří 50 let.

9,6 Lužec - V obci se nachází zámek v dobovém romantickém slohu, Luzec_zamekv kombinaci dřeva a zdiva, z 19. století. Součástí zámku bylo také torzo hradní věže, postavené jako zřícenina.
Přírodní zajímavost - poblíž zámku se nachází historický park, významný prvek ekologické stability krajiny.

12,1 Drahonice - Asi kilometr za obcí východním směrem se nalézá starý židovský hřbitov, poničený avšak stále jeden z nejlépe zachovalých na Podbořansku.

15,0 Lubenec - Pseudogotický kostel sv. Vavřince byl postaven na místě starší gotické stavby roku 1846. Na návsi je na novém soklu umístěna plastika sv.Jana Nepomuckého z roku 1745. Před hřbitovní branou je barokní socha sv.Floriána z roku 1740. U silnice směrem na Prahu stojí původně barokní lovecký zámeček, postavený v 17. století Michny z Vacínova.
Přírodní zajímavost - v jihovýchodní části obce u Lučeneckého rybníka (koupaliště) významný krajinný prvek Ruský kopec, hojný výskyt silně ohroženého rostlinného druhu koniklece lučního (Pulsatilla pratensis).
Asi 2 km jihovýchodně od Lubence Liščí skály, zajímavé žulové skalní útvary s původními porosty.

21,0 Chýše - Mezi významné památky patří původně renesanční Chyse_zamekzámek, který byl na počátku 18. století barokně přestavěn. Dodnes se v jeho přízemí zachovala olejomalba od P. Brandla, zobrazující krále Davida. Pozoruhodný je také raně barokní kostel Povýšení sv. Kříže ze 2. poloviny 17. století v jehož věži se nacházejí dva vzácné zvony (1520 a 1572).

23,0 Čichořice

24,2 Poříčí

25,1 Luby

26,2 Dvorec

35,4 Rabštejn nad Střelou - Rabštejnský hrad, stál na ostrohu Rabstejn_klastervysoko nad řekou Střelou. Šlikové a Pottingové, postavili v blízkosti sešlého hradu barokní zámek. Raritou Rabštejna bylo, že neměl nikdy více než 100 domů a proto o něm můžeme prohlásit, že byl a je nejmenším městečkem v Evropě. Gotickou podobu Rabštejna zničil požár v roce 1549.
Přírodní zajímavost - přírodní rezervace „Střela", zahrnuje kaňonovitý tok Střely mezi Rabštejnem a Kozičkovým mlýnem s dochovanou teplomilnou vegetací. Širší území chrání přírodní park Horní Střela. Okružní naučná stezka, která parkem prochází, provádí zajímavými místy. Její délka je 8 km a má celkem 14 zastavení.

38,9 Nový Dvůr

44,0 Tis u Blatna

47,7 Blatno - Na návsi se nachází barokní jednolodní kostel sv. Michaela s hranolovou věží v západním průčelí, rozsáhle upravovaný v polovině 18.století. Na levém pilíři vstupní brány areálu se nachází socha sv. Antonína v řeholním rouchu. Východně od kostela stojí plastika Neposkvrněné Panny Marie z roku 1709.
Přírodní zajímavost - u hřbitova na jihozápadním okraji obce stojí památný strom dub „Pod Blatenským svahem" - letní (Quercus robur) - obvod kmene 600 cm, výška 18 m, stáří 300 let.
Asi 1 km západně od obce Blatno, po červené turistické značce vedoucí do Tisu u Blatna, se nachází přírodní rezervace „Blatenský svah", více než 200 let starý suťový les s borovicí, dubem, lípou, habrem a jilmem na žulovém podkladě. Je to nejstarší chráněné území bývalého okresu Louny.

54,3 Stebno - Uprostřed obce se nachází jednolodní, raně barokní Stebno_kostelkostel sv. Jana Křtitele s věží při severní stěně lodi, postavený roku 1656 na místě staršího vyhořelého kostela. Objekt byl při barokní přestavbě roku 1732 rozšířen a roku 1929 opraven. Na návsi stojí na hranolovém sloupu s korintskou hlavicí plastika sv. Jana Nepomuckého z roku 1709.

51,7 Petrohrad - V západní části obce se nachází trojkřídlý, původně Petrohrad_zamekrenesanční zámek, postavený kolem roku 1560, v současnosti je využíván jako zdravotnické zařízení.
Přírodní zajímavost - v jižní části obce u zámku se nachází park, budovaný v anglickém stylu, řídký parkový les, výskyt 122 druhů dřevin.
Jihozápadně od zámeckého parku na „Ovčím vrchu" (kóta 451 m) Petrohrad_zamek2a vrchu „Všech Svatých" (kóta 470 m) přírodní památka Háj Petra Bezruče, porost staletých stromů na balvanitém žulovém podkladě. Některé stromy jsou staré 500 - 600 let. Z romantické rozhledny v areálu bývalého hradu Petršpurk (postaveného kolem roku 1360) je výhled na část Jesenicka, Malměřický les, Doupovské hory a Krušné hory. Zbytky hradu jsou jednou ze zastávek naučné stezky Jesenicko (okres Rakovník).
Po levé straně silnice z Petrohradu do Stebna na okraji chráněného území památný strom „dub letní" (Quercus robur) - obvod kmene 900 cm, výška 28m, stáří 900 let.
U cesty za bytovkami na okraji Bažantnice se nachází památný strom „dub letní" - obvod kmene 607 cm, výška 25 m.

58,6 Černčice

63,8 Kryry - Na mírném návrší při jihovýchodním okraji obce stojí Kryry_rozhlednajednolodní barokní kostel Narození Panny Marie s věží v západním průčelí z roku 1722. V ulici směrem na Očihov se zachoval zajímavý měšťanský dům č.p. 12 s fasádou zdobenou lidovými rokokovými prvky a reliéfem Panny Marie nad vstupem. Nad obcí se nachází Schillerova rozhledna (28 m). Na náměstí stojí pozdně barokní fara.

69,1 Vroutek

75,3 Podbořany

Datum vložení: 7. 6. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 7:36