Menu
Město Podbořany
Podbořany

Dlouhodobě nesplněná usnesení zastupitelstva

Plnění usnesení zastupitelstva města Podbořany za rok 2011, 2012, 2013, 2014

       Na základě usnesení Zastupitelstva města Podbořany předkládám informaci o dlouhodobě nesplněných usneseních zastupitelstva.

Plnění   usnesení   

zastupitelstva města Podbořany  za rok  2011, 2012, 2013, 2014

1.   Zastupitelstvo města 20. dubna 2011

 1. Schválení záměru prodeje částí parcel č. 219 v k.ú. Hlubany, částí parcel č.1729/30,1882/2, 1887/26, 1908/1 a 1922/3 v k.ú. Podbořany pro realizaci akce Ústeckého kraje „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. Tříd v Ústeckém kraji část 1 – Západní obchvat Podbořany“. Kupující: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem s tím, že žadatel Ústecký kraj předloží v návrhu kupní smlouvy podmínky včetně cenové nabídky a zastupitelstvo si vyhrazuje schválení této kupní smlouvy. Zatím není dokončeno, akce se odkládá.

 

2.  Zastupitelstvo města 15. června 2011

 1. Prodej bytové jednotky č. 45/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu ½ na domu a pozemku. Kupní cena: 248 700,- Kč dle znaleckého posudku. Nabízeno do prodeje, zatím žádný zájemce.
 2. Úplatné nabytí pozemkových parcel č. 623/37 o výměře 773 m2, č. 623/38 o  výměře 446 m2, č. 623/72 o výměře 721 m2, části č. 623/93 o výměře 60 m2, vše orná půda, v k.ú. Buškovice, č. 254/65 – orná půda, o výměře 2254 m2, v k.ú. Hlubany a č. 1533/68 – orná půda, o výměře 1395 m2 v k.ú. Podbořany od Pozemkového fondu ČR. Požádáno o převod PF.

 

3.  Zastupitelstvo města 21. září 2011

Úplatné nabytí parcel č. 812/6 – orná půda, o výměře 1 9673 m2, v k.ú. Buškovice,  č. 1526/2 – trvalý travní porost, o výměře 3316 m2, č. 1527 – tr.tr.por., o výměře 978 m2, č. 1525/10 – ostatní plocha, o výměře 68 m2,  č. 1525/11 – ostatní plocha, o výměře 108 m2, č. 1528/1 – trvalý travní porost, o výměře 953 m2, č. 1722/16 – orná půda, o výměře 2 2395 m2, č. 1722/38 – orná půda, o výměře 2517 m2, č. 1729/45 – orná půda, o výměře 130 m2, č. 1729/46 – orná půda, o výměře 1 4856 m2, č. 1645/23 – orná půda, o výměře 1 6674 m2, č. 1567/23 – orná půda, o výměře 1230 m2, č. 1642/4 – trvalý travní porost, o výměře 565 m2, č. 1644/3 – ostatní plocha, o výměře 87 m2, č. 1876/7 – orná půda, o výměře 1 1777 m2, č. 1875/9 – ostatní plocha, o výměře 5686 m2, č. 1718/11 – orná půda, o výměře 1 0084 m2, č. 1737/1 – lesní pozemek, o výměře 28 0563 m2,  č. 1737/3 – lesní pozemek, o výměře 109 m2. v k.ú. Podbořany od Římskokatolické farnosti, děkanství Podbořany s podmínkou použití financí na sanaci škod v Podbořanech a podpis kupní smlouvy. Kupní cena : 2 925 005,- Kč. Kupní smlouva byla vyhotovena a zaslána Biskupství Litoměřice, které ji nepodepsalo. Žádný další vývoj nenastal.

4.  Zastupitelstvo města 14. prosince 2011

Bezúplatné nabytí pozemkových parcel č.2513/2, o výměře 1 4078 m2, č.2513/133, o výměře 1076 m2, č. 3211, o výměře 384 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Buškovice a parcelu č.193/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 103 m2, v k.ú. Hlubany od PF ČR, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice. Bylo požádáno. Nově požádáno v rámci privatizačního projektu v r. 2015.

1.   Zastupitelstvo města 13. června 2012

 1. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2235 (dle GP je to č. 2235/2) – ostatní plocha, o výměře 743 m2, v k.ú. Podbořany dle vzorové smlouvy na prodej pozemků v kasárnách s podmínkou výstavby min. 24 garáží do 5 let a smluvní pokutou za nedodržení doby výstavby. Kupní cena: min. 300,- Kč/ m2. Za tuto kupní cenu není žádný zájemce.

 

2.   Zastupitelstvo města 31. října 2012

 1. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy o převodu na nabytí pozemkové parcely č.2083 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 466 m2, v k.ú. Podbořany od PF ČR, Husinecká 1024/1 1a, 130 00 Praha 3. Nově požádáno v rámci privatizačního projektu v r. 2015.
 2. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy o převodu na nabytí pozemkových parcel č.3157/1 – vodní plocha, o výměře 1415 m2, č.3139/2 – ostatní plocha, silnice, o výměře 3081 m2, č.3139/1 – ostatní plocha, silnice, o výměře 669 m2, v k.ú. Buškovice od PF ČR, Husinecká 1024/1 1a, 130 00 Praha 3. Nově požádáno v rámci privatizačního projektu v r. 2015.
 3. Nabytí pozemkové parcely č.239/1 - zahrada, o výměře 1770 m2, v k.ú. Hlubany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Požádáno.
 4. Nabytí pozemkové parcely č.1264/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1481 m2, v k.ú. Buškovice od Ministerstva obrany ČR, Tychonovova 221/1, 160 00 Praha. Požádáno.

 

1.   Zastupitelstvo města 19. června 2013

 1. Záměr úplatného nabytí pozemkové parcely č.1524/5 – orná půda, o výměře 225 m2, v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Požádáno, řeší se.

 

1.   Zastupitelstvo města 12. března 2014

Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy na nabytí pozemkové parcely č. 67/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 789 m2 a části parcely č. 67/1 – ostatní plocha, o celkové výměře 355 m2 v k.ú. Hlubany od SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 1a, 130 00 Praha 3. Nově bude požádáno v rámci privatizačního projektu v r. 2015.

2.   Zastupitelstvo města 11. června 2014

 1. Bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3073/1 – ostatní plocha, ostatní   komunikace, o celkové výměře 154 m2, v k.ú. Buškovice od SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 1a, 130 00 Praha3. Nově požádáno v rámci privatizačního projektu v r. 2015.
 2. Úplatné nabytí budovy čp. 733 se stavební parcelou č. 1017 o výměře 1866 m2, garáže se stavební parcelou č. 1018 o výměře 68 m2,  v k.ú. Podbořany v dražbě od Generálního finančního ředitelství, Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Kupní cena: max. do 10 mil. Kč. Předáno úřadu práce.
 3. Změnu katastrální hranice – parcely č. 1530/57 – zastavěná plocha, o výměře 3 m2, 1530/42 – orná půda, o výměře 214 m2, 1530/41 – orná půda, o výměře 77 m2, 1530/14 – orná půda, o výměře 993 m2, část č, 1530/15 – ostatní plocha, o výměře 90 m2 z k.ú. Podbořany do k.ú. Hlubany, parcela č.261/11 – orná půda, o výměře 39 m2, z k.ú. Hlubany do k.ú. Podbořany. Probíhá příprava.

2.   Zastupitelstvo města 17. prosince 2014

Zrušení předkupního práva pro Město Podbořany na veřejně prospěšnou stavbu S32 – obchvat Sýrovic u pozemkových parcel č. 352/2, 352/1, 350/1, 417/1, 417/5, 417/6, 488/2, 423/1, 423/11, 423/9, 423/8, 423/4, 423/5, 210, 200/4, 200/3, 488/1, 184/8,184/11, 184/1, 184/6, 184/7, 89/10, 89/18, 89/1, 89/5, 476, 57/1, 57/12, 57/4, 57/3 v k. ú. Sýrovice a parc. č.100, 546/4, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14, 546/15, 546/16, 546/22, 603/1 v k. ú. Pšov. Projednáno s katastrálním úřadem, připravuje se.

Vyhotovila: Ing. Dana Růžičková

Dne 10. dubna 2015

Datum vložení: 5. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2015 0:00
Autor: Antonín Meder

Město

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.